Úřední hodiny v době hygienických opatření

SŠSSOznámení

Po dobu platnosti zákazu volného pohybu osob a zákazu osobní přítomnosti žáků ve škole neplatí pravidelné úřední hodiny. Zákonní zástupci žáků nebo zletilí žáci si mohou v případě potřeby dohodnout vyřešení svého požadavku s příslušným pracovníkem e-mailem nebo telefonicky. Takto lze, v případě, kdy to bude nezbytně nutné, dohodnout i osobní návštěvu.

Pokud se zákonný zástupce nebo zletilý žák obrátí na školu se žádostí o vystavení jakéhokoli potvrzení a případně zašle e-mailem příslušný formulář, bude mu potvrzení vyhotoveno a zasláno zpět v elektronické podobě.

Výplaty za produktivní práci žáků nebudou, vzhledem k zákazu volného pohybu osob vypláceny v původně oznámených termínech (17. a 24. 3. 2020). Žáci, kterých se to týká, si budou moci výplatu vyzvednout po stabilizaci epidemiologické situace. Nové termíny budou uveřejněny na webových stránkách školy.