Začátek školního roku

SŠSSOznámení

Informace k vyřízení ODISky

Žáci, kteří mají ve školním roce 15–17 let, si mohou vyřídit odisku – měsíčník na základě občanského průkazu. Nepotřebují potvrzení ze školy. Žáci, kteří mají 18 let nebo dovrší 18 let během školního roku, dostanou potvrzení o studiu první den školy. Potřebujete doložit u vyřízení odisky.

Potvrzení o studiu se vydává od 2. 9. 2024 u třídního učitele.

Informace pro žáky 1. ročníků

TŘÍDNÍ SCHŮZKY

Třídní schůzky pro rodiče a zákonné zástupce žáků 1. ročník se koná 3. září v 16 hodin.

Organizace výuky probíhá ve dvoutýdenním cyklu. Žáci mají jiný rozvrh v sudém i lichém týdnu, popřípadě se střídá teoretická a praktická výuka. První školní týden je sudý!!!

  Další informace pro žáky 1. ročníků — klikni zde