Začátek školního roku

SŠSSOznámení

Organizace — úterý 1. září 2020


První školní týden je sudý!!! Žáci sudého týdne jdou do školy na teoretické vyučování. Žáci lichého týdne jdou na praxi.

 Informace pro žáky 1. ročníků
  Informace pro žáky dálkového studia

Informace pro žáky 1. ročníků

Organizace výuky probíhá ve dvoutýdenním cyklu. Žáci mají jiný rozvrh v sudém i lichém týdnu, popřípadě se střídá teoretická a praktická výuka. První školní týden je sudý!!!

Třída
Výuka
Učebna
Třídní učitel
K1
LT
309
Mgr. Naděžda Rachfalíková
Č1
LT
208
Mgr. Hana Schwarzová
KČ1A
ST
208
Mgr. Veronika Bajgarová
KČ1B
ST
211
Mgr. Tereza Tůmová
CU1
LT
321
Mgr. Zuzana Byrtusová
HRP1
ST, LT
214
Mgr. Michal Adam
SCR1
ST, LT
107
Ing. Felicia Hašková
NS1
ST, LT
312
Ing. Ivana Uherková
D1
úterý
250
Ing. Marian Vráblik
DM1
úterý
251
Mgr. Marcela Dunkerová
  Rozmístění žáků na provozovny

Informace pro žáky 2.–4. ročníkůŽáci 2.–4. ročníků (vyjma NS2, SCR2–4) přijdou  1.9.2020 na praxi.

První školní týden je sudý!!!

Třída
Výuka
Učebna
Třídní učitel
K2
ST
110
Mgr. Lubomír Bardaševský
Č2
ST
309
Mgr. Zuzana Grossová
KČ2A
LT
211
Mgr. Jana Vyskočilová
KČ2B
LT
110
Mgr. Jolana Orlíková
CU2
ST
321
Mgr. Jarmila Hartmanová
K3
ST
111
Mgr. Petra Tesková
Č3
ST
303
Ing. Veronika Kristiníková
KČ3A
LT
111
Mgr. Pavlína Mušálková
KČ3B
LT
103
Mgr. Zuzana Šlofarová
CU3
LT
303
Mgr. Ing. Kateřina Salamonová
HRP2
ST, LT
104
Mgr. Petra Radková
HRP3
ST, LT
108
Mgr. Dagmar Bartoníková
HRP4
ST, LT
203
Mgr. Monika Sysalová
SCR2
ST, LT
314
Ing. Pavla Noskievičová
SCR3
ST, LT
311
Ing. Drahomíra Peňázová
SCR4
ST, LT
304
Ing. Dagmar Žáčková
NS2
ST, LT
302
Mgr. Ilona Černovská