Zemřel Pavel Cielecký

SŠSSOznámení

Ve chvíli, když dostanete na přelomu roku zdravici s přáním pevného zdraví a pracovních úspěchů, mnohé z vás nenapadne, že to může být poslední poselství od člověka, kterého jste znali a se kterým jste rádi pracovali po dlouhá léta. V ten okamžik si neuvědomujete křehkost a pomíjivost života.
Počátkem týdne nás zasáhla nečekaná a smutná zpráva. V sobotu 6. 2. 2021 nás opustil Mgr. Pavel Cielecký, dlouholetý ředitel školy, učitel, kolega a pro mnohé i přítel.
S naší školou byl život pana Cieleckého spjat od roku 1979, kdy nastoupil jako začínající učitel chemie a fyziky. Za velké podpory kolegů a s vizí dalšího rozvoje školy zvítězil v roce 1990 ve výběrovém řízení na pozici ředitele. Ve své funkci setrval až do roku 2016. Jeho manažerské schopnosti, pracovitost a jasné představy o dalším směřování školy přispěly k jejímu rozvoji a modernizaci. Věděl, že příjemná atmosféra na pracovišti je klíčem k úspěchu, a podle toho také jednal.
Odešel člověk, jehož jsme si vážili nejen pro jeho profesní kvality a neutuchající snahu o rozvoj školy, ale i pro jeho lidský rozměr. S lehkostí získával respekt u kolegů i žáků, zároveň uměl ve správnou chvíli projevit empatii a vstřícnost.
Loučíme se… a bylo nám ctí!