projekt šablony

Název projektu:

Podpora kvality vzdělávání v SŠSS II

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0013023

Výše dotace: 2.112.276 Kč

Datum zahájení fyzické realizace projektu: 01.09.2019

Celková doba realizace projektu: 24 měsíců

Datum ukončení fyzické realizace projektu: 31.08.2021

Realizované aktivity:

Personální podpora SŠ

2.III/1    Školní asistent – personální podpora SŠ

2.III/4    Sociální pedagog – personální podpora SŠ

2.III/6    Školní kariérový poradce – personální podpora SŠ

Extrakurikulární a rozvojové aktivity SŠ

2.III/21 Projektový den ve škole

Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů SŠ

2.III/7    Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin