Přijímací řízení tlačítko

  Přijímací řízení na školní rok 2020/21


Volná místa v oborech:

denní studium – Kuchař-číšník, Číšník, Hotelový a restaurační provoz, Management v gastronomii
dálkové studium – Kuchař, Číšník, Management v gastronomii

Přihlášky do 31. 7. 2020

 Co udělat po přijetí?

Zápisový lístek musí být odevzdán nejpozději do 10 pracovních dnů po zveřejnění seznamu přijatých uchazečů.

Uchazeči o dálkové studium a nástavbové studium potvrdí svůj nástup napsáním e-mailu na adresu: studijni@ssss.cz a poté budou vyzváni k vyplnění on-line dotazníku na stránce: ssss.cz/zapis

Název oboru
Studium
Způsob ukončení
Přijímací zkoušky
Potvrzení lékaře
Hotelový a restaurační provoz
4leté denní
Výuční list i maturita
Služby cestovního ruchu
4leté denní
Maturita
Kuchař-číšník
3leté denní
Výuční list
Kuchař
3leté denní
Výuční list
Číšník
3leté denní
Výuční list
Cukrář
3leté denní
Výuční list
Management v gastronomii
2leté denní
Maturita
Management v gastronomii
3leté dálkové
Maturita
Kuchař
3leté dálkové
Výuční list
Číšník
3leté dálkové
Výuční list

Potvrzení lékaře
Uchazeči o všechny obory musí mít na přihlášce razítko a podpis lékaře v kolonce — Závěr o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání.

Důležité termíny přehledně

31.07.2020

termín, do kterého je možné podat přihlášku na střední školu

06.08.2020

zveřejnění výsledků přijímacího řízení

  Podmínky přijetí

Přihlášku podává zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli střední školy buď osobně na sekretariátě školy, nebo poštou.

Přihlášku je nutno podat na tiskopisu předepsaném MŠMT. Tyto formuláře jsou k dispozici níže.

K přihlášce uchazeč přiloží potřebné doklady:

  • vysvědčení (příp. výpis z vysvědčení) za poslední dva roky studia na ZŠ (nebo jejich úředně ověřené kopie). Žáci navštěvující ZŠ si nechají ověřit klasifikaci z příslušných ročníků uvedenou na přihlášce v ZŠ (razítko a podpis).
  • Doporučení školského poradenského zařízení nezbytné pro uzpůsobení podmínek pro konání jednotné zkoušky, jedná-li se o žáka se speciálními vzdělávacími potřebami.
  • Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání. (Lékařský posudek nepožadujeme u oboru Služby cestovního ruchu 65-42-M/02).

Úspěšné absolvování přijímacího řízení dle stanovených kritérií uvedených níže.

  Dokumenty a přihlášky ke stažení

Stáhněte si níže uvedené dokumenty. Přihlášku je možné vyplnit na počítači a pak vytisknout. Společně s přihláškou ke studiu je potřeba odevzdat lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání (neplatí pro obor SCR).

  Jaký kód vyplnit na přihlášku?

ŠVP – Název oboru
 
RVP
Kód
Kuchař
Učební obor
KUCHAŘ-ČÍŠNÍK
65-51-H/01
Číšník
Učební obor
KUCHAŘ-ČÍŠNÍK
65-51-H/01
Kuchař-číšník
Učební obor
KUCHAŘ-ČÍŠNÍK
65-51-H/01
Cukrář
Učební obor
CUKRÁŘ
29-54-H/01
Hotelový a restaurační provoz
Maturitní a učební obor
GASTRONOMIE
65-41-L/01
Služby cestovního ruchu
Maturitní obor
CESTOVNÍ RUCH
65-42-M/02
Management v gastronomii
Maturitní obor
GASTRONOMIE
65-41-L/51

  Kontaktujte nás

Střední škola společného stravování Ostrava-Hrabůvka

Krakovská 1095/33
700 30 Ostrava-Hrabůvka

  +420 597 578 791

studijni@ssss.cz