Přijímací řízení tlačítko

Ředitelka Střední školy společného stravování Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace vyhlašuje 2. a 3. kolo přijímacího řízení, které je organizováno v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb.

II. kolo přijímacího řízení na školní rok 2023/24

Výsledky přijímacího řízení a seznam přijatých uchazečů budou zveřejněny na veřejně přístupném místě ve škole a na internetových stránkách školy (§ 60e odst. 1, 2 a § 183 odst. 2 školského zákona). Ředitelka školy odesílá rozhodnutí pouze nepřijatým uchazečům. Uchazeči na seznamu budou evidováni pod přiděleným evidenčním číslem.

  Podmínky přijetí

Kritéria a podmínky přijetí pro II. kolo přijímacího řízení — klikni zde
Potvrzení lékaře
Společně s přihláškou ke studiu je potřeba odevzdat lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání (neplatí pro obor SCR a Podnikání).

  Lékařské posudky o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání 

Služby cestovního ruchu a Podnikání – lékařský posudek se neodevzdává!

  Dokumenty a přihlášky ke stažení

Stáhněte si níže uvedené dokumenty. Přihlášku je možné vyplnit na počítači a pak vytisknout.

  Jaký kód vyplnit na přihlášku?

ŠVP – Název oboru
RVP
Kód
Kuchař
KUCHAŘ-ČÍŠNÍK
65-51-H/01
Číšník
KUCHAŘ-ČÍŠNÍK
65-51-H/01
Kuchař-číšník
KUCHAŘ-ČÍŠNÍK
65-51-H/01
Cukrář
CUKRÁŘ
29-54-H/01
Služby cestovního ruchu
CESTOVNÍ RUCH
65-42-M/02
Podnikání
PODNIKÁNÍ
64-41-L/51
Hotelový a restaurační provoz/Kuchař-číšník
GASTRONOMIE
KUCHAŘ-ČÍŠNÍK
65-41-L/01
65-51-H/01

  Kontaktujte nás

Střední škola společného stravování Ostrava-Hrabůvka

Krakovská 1095/33
700 30 Ostrava-Hrabůvka

  +420 597 578 791

 +420 739 411 948

studijni@ssss.cz