Přijímací řízení na školní rok 2024/2025

  Dokumenty k přijímacímu řízení ke stažení

Název oboru
Studium
Způsob ukončení
Přijímací zkoušky
Potvrzení lékaře
Hotelový a restaurační provoz
4leté denní
Výuční list ve 3. roč.
Maturita ve 4. roč.
Služby cestovního ruchu
4leté denní
Maturita
Kuchař-číšník
3leté denní
Výuční list
Kuchař
3leté denní
Výuční list
Číšník
3leté denní
Výuční list
Cukrář
3leté denní
Výuční list
Podnikání
2leté denní
Maturita
Podnikání
3leté dálkové
Maturita
Kuchař
3leté dálkové
Výuční list
Číšník
3leté dálkové
Výuční list

Důležité termíny přehledně

20.02.2024

termín, do kterého je možné podat přihlášku.

12.04.2024

první termín 1. kola přijímacích zkoušek pro všechny maturitní obory

15.04.2024

druhý termín 1. kola přijímacích zkoušek pro všechny maturitní obory

15.05.2024

datum zveřejnění výsledků pro učební obory


  Na maturitní obory

uchazeči konají jednotnou přijímací zkoušku, probíhají formou písemného testu z českého jazyka a matematiky. Přijímací zkouška proběhne ve dvou termínech a ve škole, kterou určí Centrum. Na pozvánce, kterou pošle střední škola uchazeči nejpozději 14 dnů před zkouškou, bude uvedeno místo zkoušky (název školy). Jednotnou zkoušku může každý uchazeč, který podal přihlášku na maturitní obor, konat dvakrát ve dvou termínech, a to i když podal přihlášku pouze do jednoho maturitního oboru vzdělání.

Jak zatočit se stresem u přijímaček — centrum Locika

  Na tříleté učební obory

přijímáme zájemce na základě jejich průměrného prospěchu na základní škole v

  • druhém pololetí předposledního ročníku (8. tř.),
  • prvním pololetí posledního ročníku (9. tř.).

  Lékařské posudky o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání 

Potvrzení lékaře
Společně s přihláškou ke studiu je potřeba odevzdat lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání.
Služby cestovního ruchu a Podnikání – lékařský posudek se neodevzdává!

  Jaký kód vyplnit na přihlášku?

ŠVP – Název oboru
RVP
Kód
Kuchař
KUCHAŘ-ČÍŠNÍK
65-51-H/01
Číšník
KUCHAŘ-ČÍŠNÍK
65-51-H/01
Kuchař-číšník
KUCHAŘ-ČÍŠNÍK
65-51-H/01
Cukrář
CUKRÁŘ
29-54-H/01
Služby cestovního ruchu
CESTOVNÍ RUCH
65-42-M/02
Podnikání
PODNIKÁNÍ
64-41-L/51
Hotelový a restaurační provoz/Kuchař-číšník
GASTRONOMIE
KUCHAŘ-ČÍŠNÍK
65-41-L/01
65-51-H/01

  Z čeho budou přijímací zkoušky?

 Přijímačky – procvičování testů

Český jazyk a literatura

  • uzavřené i otevřené úlohy
  • hodnotí se i odpovědi celou větou
  • bude vyhrazeno 60 minut čistého času

Matematika a její aplikace

  • uzavřené i otevřené otázky
  • hodnotí se i postup řešení
  • bude vyhrazeno 70 minut čistého času

Další informace

  • u testů nejsou povoleny žádné pomůcky jako kalkulačka nebo Pravidla českého pravopisu

  Kontaktujte nás

Střední škola společného stravování Ostrava-Hrabůvka

Krakovská 1095/33
700 30 Ostrava-Hrabůvka

studijni@ssss.cz

+420 739 411 948

  +420 597 578 791