2023/2024


ERASMUS+ 2023-1-CZ01-KA121-VET-000131808

IRSKO, ENFIELD, 17. 6. – 16. 9. 2023

4 stážisté

  1. Adéla Fridrichová
  2. Gabriela Mikušová
  3. Aneta Kolibová
  4. Zuzana Zemanová

Pracoviště:

  • The Johnstown Estate Hotel, Enfield

2022/2023


IRSKO – The Johnstown Estate Hotel, Enfield, 19. 9. – 19. 12. 2022

  1. Klaudie Kantorová  Housekeeping
  2. Mikuláš Rodryč Cook
  3. Michal Šebela Cook
  4. Adam Tyrpa Cook

Doprovodná osoba:
Mgr. Silvie Bártlová 7. – 9. 11. 2022


2021/2022


ERASMUS+ 2021-1-CZ01-KA121-VET-000008384

IRSKO, The Johnstown Estate Hotel, Dublin, 11. 10. 2021 – 8. 1. 2022 – 4 stážistky

Pracoviště: Irsko, The Johnstown Estate Hotel, Enfield


ERASMUS+ 2022-1-CZ01-KA121-VET-000061621

Irsko, The Johnstown Estate Hotel, Enfield 19. 9. – 19. 12. 2022 – 4 stážisté

Pracoviště: Irsko, The Johnstown Estate Hotel, Enfield

2020/2021


ERASMUS+ EXPERIENCE EUROPE II. 2020-1-CZ01-KA116-077189

Irsko, The Johnstown Estate Hotel, Enfield 1.  10. – 30. 12. 2020 – 4 stážisté

2019/2020


Název projektu: Erasmus+ Mobility projekt EXPERIENCE EUROPE
2019-1-CZ01-KA116-060816

IRSKO – The Johnstown Estate Hotel, Dublin, 11. 9. – 9. 12. 2019 – 4 stážisté

2018/2019


Erasmus+ Mobility projekt The Way to Europe II. 2018-1-CZ01-KA116-047207

IRSKO – CORK/YOUGHAL   16. 4. – 7. 5. 2019 — 8 stážistů

2017/2018


Erasmus+ Mobility projekt The Way to Europe 2017-1-CZ01-KA116-034896 

Dvoutýdenní stáž v Anglii, měsíční stáž v Rakousku, 6-týdenní stáž v Irsku, 3-týdenní stáž v Itálii (celkem 27 žáků + 8 učitelů)

2016/2017


Název stáže:  Erasmus+ Mobility Project „Taste of Europe II.“, 2016-1-CZ01-KA102-022890
Měsíční stáže v Rakousku a Irsku, 3-týdenní stáže ve Francii, 2-týdenní stáž pro učitele odborných předmětů ve Španělsku (celkem 22 žáků + 9 učitelů.)

Na měsíc do Irska vyrazilo 7 našich studentů v roce 2016. Studenti se účastnili praxe ve městě Kork a po stáží proběhla prezentace celého projektu – více o ní si můžete přečíst v přiložené tiskové zprávě.


2008/2009


Název stáže: Leonardo da Vinci Mobility Project „Professional Start in Ireland II“, CZ/08/LLP-LdV/PLM/134146
26-týdenní stáž absolventů v Irsku
(6 absolventů + 1 učitel + monitorovací návštěva 2 osoby)

Projekt „Profesní start v Irsku II“ byl určen 6 čerstvým absolventům naší Střední školy společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace z oborů vzdělání Kuchař, Číšník a Společné stravování.

Stáž absolventů ve věku 19 – 21 let se uskutečnila v Irsku v hotelu The Slieve Russel Hotell, Ballyconnell (přijímající organizace) a trvala 26 týdnů od září 2008 do března 2009. S hotelem škola navázala spolupráci již v předchozím období a spolupráce se výborně osvědčila. Před výjezdem na stáž absolvovali jazykovou, psychologickou a kulturní přípravu. Zážitkem pro ně byla především psychologická příprava s renomovaným ostravským psychologem PhDr. Janem Svobodou.

Absolventi vykonávali praxi ve svém oboru a dlouhodobým tréninkem v zahraniční si prohloubili profesní dovednosti a přirozenou cestou při práci a běžné komunikaci si upevnili znalost anglického jazyka. Trénovali odborné i klíčové kompetence pro úspěšné uplatnění na trhu práce, především výkonnost, samostatnost a flexibilitu. Na stáži si ověřili, jak jsou schopni zvládnout život v cizí zemi a začlenit se do nového pracovního týmu. Díky projektu se seznámili s technologickými postupy, které si při odborném výcviku během studia nemohli vyzkoušet.

Kuchaři i číšníci během praxe prošli všemi úseky gastronomické části hotelu, prohloubili si své odborné a praktické dovednosti (inovativní technologické postupy při přípravě pokrmů, nové trendy při obsluze zákazníků, jiný způsob organizace práce).Po půlroce stráveném v Irsku se vrátili plni dojmů, zkušeností i osobních zážitků, o které se podělili s potenciálními zájemci o pracovní stáž v programu LdV ihned po návratu domů při setkání ve škole.

Kvalita jejich výkonu byla hodnocena a oceněna mezinárodním certifikátem a získali dokument Europass-Mobility. Po ukončení stáže získali také osvědčení o praxi od našeho tradičního sociálního partnera Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje.


2007/2008


Název stáže: Leonardo da Vinci Mobility Project „Professional Start in Ireland“, CZ/07/LLP-LdV/PLM/134085
26-týdenní stáž absolventů v Irsku (6 absolventů + 1 učitel)


Jazyková příprava.
Lektorka jazykové školy Hello strávila během jednoho týdne s našimi absolventy celkem 30 hodin. Společně procvičovali základní konverzační fráze a odbornou terminologii. Zdaleka ne všichni absolventi byli po jazykové stránce stejně dobře vybaveni. Někteří z nich začali pociťovat první obavy, ale nikdo z vybraných absolventů se nevzdal nabízené příležitosti a všichni pokračovali v přípravách na odjezd.

Psychologická příprava.
Tato část projektu byla zaměřena na trénink kompetencí, které účastníka stáže připraví na úskalí dlouhodobého pobytu v novém prostředí, daleko od rodiny a přátel. Psychologická příprava byla vedena lektorem s dobrým doporučením, ale realizace obsahu tréninku se odlišovala od zadání realizátora projektu. Lektor se místo tréninku spolupráce v týmu a efektivní komunikace mezi stážisty více zaměřil na komunikaci obsluhujícího personálu se zákazníkem. Celkově tuto zkušenost bereme pozitivně jako poučení pro příští výběr lektora a změnu v koncepci psychologické přípravy pro další projekt.

Cesta do Ballyconnellu a první týden pobytu.
Na letiště do Mošnova přijeli všichni účastníci pracovní stáže se svými příbuznými a přáteli. Společně se stážisty odlétala i koordinátora projektu Mgr. Čapková, která absolventy podpořila při vstupních školeních a v prvních dnech jejich dalšího vzdělávání.