2022/2023

ITÁLIE – SALERNO, 2. 4. – 23. 4. 2023

  1. Bouchner Ondřej HRP3 Cook
  2. Mitrengová Karolína SCR3 Tourism/Housekeeping
  3. Němcová Nikol K2 Cook
  4. Peterová Hana HRP3 Waitress
  5. Vantuchová Kristýna SCR3 Tourism/Housekeeping
  6. Willert Denis HRP3 Waiter

Doprovodné osoby:
Ing. Drahomíra Peňázová 2. 4. – 13. 4. 2023
Mgr. Naděžda Rachfalíková 13. 4. – 23. 4. 2023

2021/2022

EXPERIENCE EUROPE 2019-1-CZ01-KA116-060816

Itálie, Salerno 4.–23. 10. 2021 – 6 stážistek

Pracoviště:
Ristorante Portovecchio, Salerno
Hotel Bruman, Salerno

2017/2018

Erasmus+ Mobility projekt The Way to Europe 2017-1-CZ01-KA116-034896

Dvoutýdenní stáž v Anglii, měsíční stáž v Rakousku, 6-týdenní stáž v Irsku, 3-týdenní stáž v Itálii (celkem 27 žáků + 8 učitelů)

2013/2014

Název projektu: Leonardo da Vinci Mobility Project „European Gastronomy on the Road 2013“, CZ/13/LLP-LdV/IVT/134226
3-týdenní stáže žáků ve Španělsku a v Itálii (celkem 12 žáků + 4 učitelé)

2010/2011

Název projektu: Leonardo da Vinci Mobility Project „European Gastronomy on the Road 2010“, CZ/10/LLP-LdV/IVT/134152
3-týdenní stáže žáků v Itálii, Španělsku a Velké Británii (celkem 18 žáků + 6 učitelů)

2008/2009


Název projektu: Leonardo da Vinci Mobility Project (35 žáků) „European Gastronomy on the Road“, CZ/08/LLP-LdV/IVT/134145

3-týdenní stáže žáků v Itálii, SRN, Francii a Španělsku (celkem 35 žáků + 10 učitelů + monitorovací návštěva 3 osoby)

Nocera Inferiore

Měla jsem jedinečnou možnost zúčastnit se jako doprovodná osoba stáže v italském Salernu prostřednictvím projektu Evropská gastronomie na cestách. V termínu od 4.10. do 25.10.2008 jsem společně se šesti vybranými stážisty z naší školy strávila nádherné chvíle ve slunné Itálii. V polovině pobytu mě vystřídala kolegyně Mgr.Jolana Číhalová.

Po bezproblémovém příletu do Neapole na nás již čekala italská koordinátorka p.A.Nicastro z partnerské školy z Nocery Inferiore. Po ubytování a prohlídce města byli stážisté představeni a uvedeni na svá pracoviště. První týden naše skupina pracovala na škole all´IPSSAR na odborných pracovištích dle svého oborového zaměření. Kuchaři v laboratorní kuchyni s italskými žáky a pod vedením odborných učitelů – tutorů – připravovali tříchodová menu. Servírky procvičovaly své dovednosti při zakládání stolů, nacvičovaly nalévání nápojů a správnou obsluhu hostů, vařily italské espresso… Žákyně oboru Cestovního ruchu pracovaly na školní recepci.

Následující dva týdny byly ve znamení praxí na jednotlivých pracovištích. Kuchaři se poprvé setkali s živými mořskými plody a rybami, které se naučili opracovávat a připravovat z nich jednoduché pokrmy. Obohatili se i o nové technologické postupy v přípravě tradičních italských předkrmů, dezertů a hlavních jídel. Servírky si osvojily jiná pravidla stolování a obsluhy, systém úklidu na pracovišti, naučily se orientovat ve značkách klasických italských vín. Stážistky v informačním centru v E.P.T. a na její centrále v Salernu se pohotově přizpůsobily novým podmínkám, vypracovávaly seznamy hotelů v Campanii, naučily se orientovat a pracovat s místními mapami, elektronickou formou ukládat materiál a hlavně komunikovat s klienty v cizím jazyce – většinou anglicky, ale i v základech italštiny.Součástí stáže bylo seznámování se s novým multikulturním prostředím. Ve chvílích volna jsme společně navštívíli město Neapol, Pompeje, Vesuv, Amalfi, Vietry, botanickou zahradu v Salernu a samozřejmě, že jsem se nechali zlákat krásným počasím – relaxovali jsme na pláži a koupali se.Stážisté si rychle oblíbili italský naturel, vstřícnost a milý přístup. Pochopili jiný životní styl. Uvědomili si, že znalost jazyka je velmi důležitá v osobním i profesním životě. Během pobytu si zvyšovali své sebevědomí, samostatnost a flexibilitu. Dokázali si zorganizovat dny svého volna, prokázali vysokou míru adaptability. Myslím si, že si domů přivezli spoustu zkušeností, zážitků a vzpomínek. Nejen oni!

 Salerno

V rámci projektu Leonardo da Vinci získalo 6 žáků naší školy možnost se zúčastnit 3-týdenní pracovní stáže v Itálii ve dnech 18.10.-8.11.2008 ve městě Salernu. Hostitelskou organizací byla střední škola I.P.S.A.R. (Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione „Roberto Virtuoso), která rovněž zajišťuje gastronomické vzdělávání. Dohled nad stážisty měla vždy doprovodná osoba: Mgr. Markéta Kulhánková a Mgr. Radim Štěpánek, PhD. Zodpovědnost za průběh stáže ze strany hostitelské organizace měli koordinátoři pan Andrea Landi a paní Teresa Cucinelli.

Stážisté absolvovali před výjezdem na stáž jazykovou, odbornou a kulturní přípravu. Během stáže vykonávali všichni žáci praxi v hotelu LLoyd’s Hotel Baia**** v Salernu, ale každý na jiném úseku. V hotelové kuchyni pracovali stážisté Zdeňka Kondášová, Miroslava Dragounová, Petr Konečný, Tomáš Adamczyk. Stážistka Ingrid Kleinová byla v hotelové restauraci a v cukrárně kralovala Monika Staňková.

Obsahem stáže byla příprava pokrmů v rámci hotelové kuchyně a cukrárny a činnosti související s vykonáváním profese číšníka. Stážisté se měli možnost seznámit s novými technologickými postupy při přípravě pokrmů, dezertů a sladkých moučníků, se systémem přípravy pokrmů ve větším hotelovém provozu. K přípravě pokrmů byly používány především ryby, mořské plody, drůbež a zelenina. Mezi povinnosti žáků – kuchařů – patřilo čištění ryb a mořských plodů (otvírání ústřic, krevet, mušlí, apod.), krájení zeleniny a samotná příprava salátů, příprava pokrmů za odborného dohledu kuchaře hotelu a úklid kuchyně. Cukrářka vyráběla těsta, pekla sladké i slané pečivo, zdobila dorty a připravovala moučníky. Mezi povinnosti servírky patřilo zakládání a úklid inventáře, příprava pracoviště pro bankety a rauty, příprava kávy a čaje, servis nápojů a pokrmů. Samozřejmostí bylo dodržování bezpečnostních a hygienických pravidel na pracovišti.

Součástí stáže byl také kulturní program konaný ve dnech pracovního volna či v době osobního volna po praxi, který organizačně zajišťovaly doprovodné osoby a také i přijímající organizace. Plánování kulturního programu vždy vycházelo ze snahy přiblížit stážistům krásy regionu v okolí Salerna a Neapole z oblasti kultury, historie a přírody.

Hodnotící listy a certifikáty o absolvování stáže jim byly předány od prezidenta hostující organizace prof. Aurelia di Mattea. Sami stážisté uznávají, že stáž, pobyt a nabyté zkušenosti je motivují k lepším výkonům jak v teoretické, tak i praktické výuce. Velmi oceňují, že získali konkrétní informace, představy a poznatky o nových trendech v moderní gastronomii se zaměřením na jižní Evropu. Na pracovišti se setkali s jinými surovinami používanými k přípravě pokrmů, s jinou skladbou menu i odlišným systémem přípravy v hotelové kuchyni a cukrárně, s jinými pravidly stolování.

Po celý pobyt používali převážně angličtinu, ale ze všech sil se snažili o rozšíření slovní zásoby v odborné terminologii v italštině. Účastí na stáži se žáci zdokonalili nejen ve svých cizojazyčných dovednostech, ale uvědomili si, jak významná je znalost cizích jazyků a snaha se v nich zdokonalovat při zájmu uplatnit se na evropském trhu práce.

2007/2008


Název projektu: Leonardo da Vinci Mobility Project „Gastronomy without Limits III“, CZ/07/LLP-LdV/IVT/134087
3-týdenní stáže žáků v Itálii, Francii a Španělsku (18 žáků + 5 učitelů + monitorovací návštěva 1 osoba)

V rámci projektu Leonardo da Vinci s názvem „Gastronomy without limits III“ se ve dnech 29.9. až 20.10.2007 zúčastnilo sedm vybraných žáků naší školy odborné stáže. Po několikaleté časové odmlce jsme letos opět spolupracovali s hotelovou školou IPSSAR v Margheritě di Savoia a navázali tak na zdařilou spolupráci z minulých let.

Třítýdenní stáž probíhala již tradičně ve dvou etapách. První, týdenní etapa, v níž se žáci seznámili s italským školským systémem a způsoby teoretické i odborné výuky, byla zcela organizována partnerskou školou. Žáci měli možnost pracovat ve školní laboratorní kuchyni, baru a jídelně, kde se jim naplno věnovali italští odborní učitelé.

V průběhu prvého týdne měli také jedinečnou možnost navštívit krásná místa regionu Foggia, například kouzelné staré městečko Albergobello s unikátními kamennými domky nazývanými „truli“, úžasné jeskyně Grotte di Castelano, historické město Vieste nebo kamenný hrad Castell del Monte. Na poloostrově Gargano nám partnerská škola zajistila exkurzi v letním rekreačním centru včetně prohlídky velkého hotelového komplexu. Osobně nás přivítal nejen starosta Margherity, ale velice srdečně se nám také věnoval starosta celého regionu Foggia Giuseppe de Leonardis, který nás osobně provedl krásnou budovou jejich radnice.

Druhá, dvoutýdenní etapa, byla ryze pracovní. Žáci pracovali ve třech různých provozovnách : v hotelové restauraci „La Perla delle Saline“ pracovala servírka Veronika Cihlářová a kuchař Petr Stárek, v pizzerii „Copa Cabana“ kuchaři Jirka Thiel a Jakub Ducháček a v nádherné kamenné restauraci „La Porta de Leoni“ si práci doslova užívali kuchař Martin Vlček a číšník David Šancer. Pavla Mlčochová, studentka oboru služby cestovního ruchu, pracovala v pobočce Travel Agency Allitalia.
Žáci zde poznali profesionální přístup italských pracovníků a dostali příležitost se plně zapojit do každodenního provozu. Jejich italští partneři byli velice laskaví a vstřícní, takže se na všech uvedených pracovištích vytvořila opravdu příjemná pracovní atmosféra.

Naši stážisté prokázali dobrou profesní úroveň, velkou míru znalostí i spolehlivost, za což byli oceňováni pracovníky provozoven i osobami pověřenými odborným dohledem. Projevili výbornou kulturní i profesní přizpůsobivost, nebáli se komunikovat nejen v angličtině, ale také v italštině a na vlastní kůži si ověřili pořekadlo: „Kde je vůle, tam je i cesta“.

Všichni zúčastnění získali profesní certifikát od hostitelské organizace IPSSAR a další profesní certifikát přímo z provozovny, kde pracovali. Naše škola jim zajistila profesní osvědčení o absolvování stáže v Itálii, která byla integrální součástí jejich studia. Všem bylo také uděleno osvědčení Europass. Veškeré výše uvedené certifikáty mohou absolventům stáže v budoucnu ulehčit získání zajímavého pracovního uplatnění, ať už v ČR, nebo v zahraničí.
Je na místě podotknout, že během letošní stáže získali všichni stážisté od italských partnerů nejvyšší možné bodové hodnocení ve všech posuzovaných oblastech.

První zúročení získaných zkušeností a dovedností budeme moci u těchto žáků pozorovat už zanedlouho při praktických závěrečných a maturitních zkouškách.

Jako doprovodná osoba letos s žáky vycestovala Ing. Dagmar Žáčková, kterou v polovině pobytu vystřídala Mgr. Hana Schwarzová. Žáci i doprovodné osoby hodnotí letošní stáž velice kladně. Při loučení s italskými partnery nešetřili díky a vděkem.

2005/2006


Název projektu: Leonardo da Vinci Mobility Project (Itálie, Litva),   „Gastronomy without Limits“, CZ/05/A/PL/134164
3-týdenní stáže žáků (12 žáků + 5 učitelů)

V rámci projektu Leonardo da Vinci dostalo 6 žáků naší školy možnost účastnit se 3-týdenní pracovní stáže v Itálii ve dnech 8.-29.10.2005 v městečku Cava dei Tirreni. Praxi zajistila partnerská škola Instituto Professionale di Stato per i servizi Alberghieri e della Ristorazione nacházející se ve městě Nocera Inferiore.

Účastníci stáže byli vybíráni na základě přihlášky, ve které se vyjádřili, co od stáže očekávají. Poté prošli kandidáti osobním pohovorem s komisí složené ze zástupců vedení školy a pedagogů.

Žáci absolvovali jazykový kurz italštiny vedený profesionální lektorkou, který byl zaměřen na rychlé zvládnutí základních jazykových frází a odborné slovní zásoby.

V rámci kulturní přípravy žáci absolvovali odpolední seminář na téma „Pracovní rady“ vedený Mgr. Pajdovou, která v daném místě byla ve funkci doprovodné osoby v roce 2002.

Po profesní stránce absolvovali žáci odpolední seminář vedený Bc. Hruškou, který byl zaměřen na moderní trendy v současné gastronomii. V návaznosti na něj proběhl celodenní odborný seminář zaměřený na italskou kuchyni.

Žáky doprovázeli dva učitelé. Dagmar Žáčková, učitelka anglického jazyka, uvedla žáky do nového prostředí a byla jim jazykově nápomocná především během prvních dnů jejich stáže. Pan Zdeněk Remeš, který ji střídal je učitelem odborných předmětů a německého jazyka. Tento docházel s žáky na pracoviště, kde měl přímou možnost posoudit pracovní výkony svých svěřenců. V závěru pobytu navštívila žáky ZŘTV Mgr. Lenka Čapková.

Mentoring byl zajišťován pověřenými pracovníky partnerské školy, kteří úzce spolupracovali s personálem provozoven, v nichž naši žáci vykonávali odbornou stáž.
Paní Antonella Nieastro připravila osvědčení pro žáky na základě hodnocení žáků ze strany provozoven a svých vlastních poznatků.

Žáci pracovali ve třech provozovnách: hotel Scapolatiello (sva kuchaři: Marek Fusko, Renata Kočtářová a dvě servírky: Zuzana Holenková a Nikol Khýrová), restaurace Sisifo (kuchař Antonín Přidal) a restaurace Scaciaventi (kuchař Miroslav Krušina). Pracovní doba žáků byla přizpůsobena požadavkům výše uvedených provozoven.

Dva z šesti studentů pracovali zcela individuálně, byli tedy situací přinuceni zapojit se do italského pracovního týmu svého pracoviště. Byli kreativní a chopili se iniciativně každé činnosti, kterou mohli přispět ke zdárnému dokončení společné týmové práce. Miroslav Krušina hledal během prvních dnů způsoby, jak se do práce v provozovně zapojit, během svého pobytu se mu však toto velmi dobře podařilo a při loučení mu byla nabídnuta možnost pracovat v dané provozovně během léta. Tuto možnost dostal také Antonín Přidal v provozovně Sisifo.

Další čtyři studenti pracovali v dobře sladěných párech po stránce odborné i jazykové.
Žáci měli možnost se seznámit s Italským školským systémem i s organizací odborného výcviku v partnerské škole.

Žáci si rozšířili své obzory v oblasti přípravy a podávání těstovin, úpravy mořských plodů a surovin netradičních pro českou kuchyni. Servírky měly možnost vyzkoušet si jiné způsoby obsluhy, míchání drinků za americkým barem a přípravy pracoviště pro různé společenské akce včetně svatby.

Žáci byli nuceni používat jak italštinu tak angličtinu během každodenní komunikace. S prodlužující se délkou pobytu narůstala komunikační jistota žáků a počáteční jazykový ostych šel stranou.

Během stáže se žáci naučili samostatnosti, stali se sebevědomějšími, uvědomělejšími a tolerantnějšími. Více si uvědomili důležitost rodinného zázemí, vzájemné podpory, spolehlivosti, disciplíny a sebeovládání. Ve volném čase žáci navštívili krásná turistická místa jako jsou Pompeje, Amalfi, Salerno nebo ostrov Capri.

2004/2005


Název projektu: Leonardo da Vinci – Mobility Project „Put Your Heart into the Dish and Taste the World during Your Work Placement – 2nd part“ CZ/04/A/PL/134234
3-týdenní stáž žáků, 3 běhy (Itálie, Litva, Německo) (20 žáků + 8 učitelů)

Hned po prvních dnech žilo městečko Margherita di Savoia přítomností našich stážistů, kteří velmi rychle splynuli s místními obyvateli. Rádi odpovídali na otázky jako např. odkud pocházíme, ze kterého jsme města, a další dotazy týkající se naší republiky.

S netrpělivostí naše skupina očekávala, jak vypadají gastronomická zařízení, ve kterých měla probíhat praktická výuka. Nejdříve byli seznámeni se 4 vyhlášenými hotely regionu, jejichž ředitelé je provedli celými budovami a ukázali jim všechny části sloužící nejen hostům, ale i personálu. Po příchodu na pracoviště museli prokázat samostatnost, rychlou orientaci, odbornost, přizpůsobivost a v neposlední řadě jazykové znalosti.

Ve svém volném čase naši žáci rádi využívali procházek na pobřeží. Bohužel počasí však nedovolovalo koupat se v moři.Pro mnohé účastníky stáže byla také nezapomenutelným zážitkem cesta letadlem.

Účastníci stáže své nabyté praktické zkušenosti mohou uplatnit nejen ve škole, např. při praktických zkouškách, ale i při svém dalším vzdělávání a odborném profesionálním růstu. Rovněž mohou přispět k pozvednutí úrovně služeb gastronomických zařízen u nás.

Jazykové dovednosti
Všichni účastníci stáže byli vybaveni dobrými jazykovými základy. Při komunikaci s italskými studenty si své znalosti ještě dále prohlubovali. Vysokou úroveň měla i jejich komunikace v praktické výuce, kde překvapovali nejen sami sebe, ale i přítomné italské pedagogy a hosty. Před stáží absolvovali naši žáci základní kurz italského jazyka, který jim byl velmi nápomocný. Ne všichni, se kterými se naši studenti setkávali, ovládali anglický nebo německý jazyk, zejména při styku s personálem hotelových zařízení a restaurací.

Jelikož italští studenti téměř vůbec nemluvili německy, byli čeští studenti nuceni používat hlavně angličtinu, a to i ti, kteří ji mají jako nepovinnou (tz. mají pouze minimální znalosti jazyka). Jejich píle z hodin angličtiny se zúročila v momentu, kdy museli obsloužit zahraniční hosty z Anglie, dokázali se s nimi dorozumět a nemuseli se za své vystupování stydět. A v neposlední řadě si pomáhali různými slovníkovými příručkami, kterými byli vybaveni. Když však nepomohl ani slovník, zvládli to, jak se lidově říká, „rukama, nohama“.

2003/2004

Název projektu: Leonardo da Vinci – Mobility Project – teachers exchange  „ Ask Your Colleagues – Exchange of Experience in Italy“ CZ/03/A/F/EX/134209
Výměna učitelů – 2 týdny v Itálii (6 učitelů + monitorovací návštěva 1 osoba)

„ASK YOUR COLLEAGUES – EXCHANGE OF EXPERIENCE IN ITALY“

Pod tímto názvem „Zeptejte se svých kolegů“ se skrývala výměnná stáž určená pro učitelé odborných předmětů a mistry odborného výcviku oborů Kuchař, Cukrář-výroba a Číšník-servírka našeho SOU společného stravování Ostrava – Hrabůvka. Cílem výměnné stáže bylo zdokonalení odborného vzdělávání učitelů, jejich dovedností a kompetencí a podpora procesu inovací ve spolupráci se zemí EU – Itálií. Současně se jednalo o srovnání vlastních vědomostí, – i jazykových znalostí, dovedností a zkušeností a musíme podotknout – neztratili jsme se. Proč zrovna Itálie? Je to země, kde gastronomii vnímají jako významné kulturní dědictví a zároveň je nezbytnou a příjemnou součástí života.

Výměna v rámci projektu Leonardo da Vinci probíhala ve dvou etapách, vždy v délce 14 dnů. V prvních dnech jsme aktivně i pasivně získávali poznatky z italského školství na střední hotelové škole IPSAR – Nocera Inferiore sídlící blízko Neapole a srovnávali je se systémem školství ČR. Tato škola je členem Asociace evropských hotelových škol a škol cestovního ruchu se sídlem ve Strasbourgu (AEHT). Již v minulých letech jsme s touto partnerskou institucí spolupracovali a realizovali tři projekty mobility pro naše žáky. Poznatků bylo mnoho, ale kromě jiných odlišností nás zaujal fakt, že v Itálii nemusí mít učitelé odborných předmětů a mistři odborného výcviku vysokoškolské vzdělání jako u nás. Stačí jim pouze „maturita“, ale pro to, aby mohli sami předávat své vědomosti a dovednosti žákům, musí po skončení výuky vykonávat nejméně třikrát v týdnu povinnou praxi v gastronomických zařízeních ve svém oboru nebo musí být vlastníky či spolumajiteli takovýchto prosperujících zařízení. Práce v oboru je jedním z předpokladů sebevzdělávání, profesního růstu a neustálého sledování novinek moderní gastronomie. Jak nám bylo řečeno, profesní sdružení v oblasti gastronomie v Itálii jsou pouze vnitrostátní a školy nejsou většinou jejich členy – pouze někteří jednotlivci z řad odborných učitelů.

Další dny výměny byly zaměřeny na odbornou praxi, kde jsme se prezentovali ve svých oborech a nadále jsme se snažili získat co nejvíce nových praktických zkušeností se zpracováváním mořských živočichů a darů moře. Pracovali jsme v síti světových přímořských hotelů a restaurací, ale také v rodinné pizzerii, kde jsme pronikli do tajů přípravy nejen pizzy (Pizza all Metro), ale i pasty, sladkých moučníků převážně z kynutého těsta (Zappolli) a Liguore di Limone typických pro oblast Campania.

Co dodat? Italové jsou velmi přátelští, veselí, dobrosrdeční, ochotní být vždy nápomocní, rádi dodržují zvyklosti a tradice a mají vzácný dar „často být nad věcí“. Při práci v gastronomických provozech jsme také měli možnost porovnat způsoby obsluhy a formy prodeje se službami poskytovanými v České republice a shodli jsme se, že jsou na stejné úrovni.

Během výměny jsme poznávali mentalitu italského národa, čemuž napomohlo i ubytování v soukromí u profesorky partnerské školy, která nás ochotně seznamovala s historií, kulturou a současností (dopady vstupu do EU a přechod na euro) její země. Volný čas jsme věnovali poznávání blízkého okolí, známých turistických center a historických památek – Neapol, Pompeje, Vesuv, Capri, …. neboť nejen prací živ je člověk.

Všechny získané poznatky jsme po návratu úspěšně prezentovali na akcích určených pro kolegy, odborníky, ale také pro širokou veřejnost. Je samozřejmostí, že své nabyté zkušenosti budeme předávat dál svým žákům, což vede bezpochyby k dalšímu zvyšování úrovně výuky odborných předmětů.


Název projektu: Leonardo da Vinci –Mobility Project „Put Your Heart into the Dish and Taste the World during Your Work Placement“, CZ/03/A/F/PL/134158
3-týdenní stáž žáků, 2 běhy, Itálie – reciproční projekt (15 žáků + 3 učitelé + monitorovací návštěvy 3 osoby)

LEONARDO DA VINCI – MOBILITY PROJECT

„Put your heart into the dish and taste the world during your work placement“

Tohoto projektu se účastnila skupina 15 žáků ve věku 15-19 let oboru kuchař, číšník a cukrář. Stáž se konala ve dvou termínech. Našimi partnery byly 2 státní hotelové školy v Itálii ve městech Nocera Inferiore a Magherita di Savoia. Cílem projektu bylo prohloubení odborných znalostí a dovedností žáků – žáci měli možnost prohloubit své odborné a jazykové kompetence a seznámit se s novými trendy v gastronomii dané země, jejíž dlouhá tradice gastronomie je známá v celém světě. Projekt byl zaměřen na týmovou spolupráci. Účastníci získali v závěru stáže 2 certifikáty.

2002/2003


Název projektu: Leonardo da Vinci – Mobility Project –„Classwork 2002/2003“, CZ/02/A/F/PL/134175
3-týdenní stáž žáků v Itálii – reciproční projekt (10 žáků + 1 učitel + monitorovací návštěva 2 osoby)

V listopadu 2002 se zúčastnilo 21 žáků a 3 učitelé naší školy výměnného pobytu v Sicílii. Partnerská škola byla gymnázium v Partinicu. Tento projekt byl zaměřen na gastronomické zvyky a spojení s kulturním dědictvím obou zemí a současně byly porovnány stravovací zvyklosti v obou zemích. Cílem stáže v Partinicu bylo sbírání materiálu, vyhodnocení a srovnávání, cílem stáže v  ČR praxe. Studenti sestavili trojjazyčný minislovníček nejčastěji užívaných výrazů, trojjazyčnou kuchařku „Czech cuisine – Why not?“ a videofilm.Vrcholem praktické části stáže byl banket na naší škole s několika soutěžemi. Tento projekt byl pro všechny velkou zkušeností.


Název projektu: Socrates-Comenius – Language Project (CZ-IT) „Savour & Learning“, C1-LP-02/27
Jazykový projekt – reciproční výměna 2 týdny – Sicílie (21 žáků + 3 učitelé)

2001/2002


Název projektu: Leonardo da Vinci – Mobility Project (CZ-IT) stáž žáků 3 týdny „Classwork 2001/2002“, CZ/01/A/F/PL/134167
Stáž žáků – 3 týdny v Itálii – reciproční projekt (6 žáků + 1 učitel)

V listopadu 2002 se zúčastnilo 21 žáků a 3 učitelé naší školy výměnného pobytu v Sicílii. Partnerská škola byla gymnázium v Partinicu. Tento projekt byl zaměřen na gastronomické zvyky a spojení s kulturním dědictvím obou zemí a současně byly porovnány stravovací zvyklosti v obou zemích. Cílem stáže v Partinicu bylo sbírání materiálu, vyhodnocení a srovnávání, cílem stáže v  ČR praxe. Studenti sestavili trojjazyčný minislovníček nejčastěji užívaných výrazů, trojjazyčnou kuchařku „Czech cuisine – Why not?“ a videofilm.Vrcholem praktické části stáže byl banket na naší škole s několika soutěžemi. Tento projekt byl pro všechny velkou zkušeností.