2005/2006


Název projektu: Leonardo da Vinci Mobility Project (Itálie, Litva), „Gastronomy without Limits“ CZ/05/A/PL/134164
3-týdenní stáže žáků (12 žáků + 5 učitelů)

 

Ve školním roce 2005/2006 v rámci projektu LDV dostalo šest žáků naší školy (2 cukrářky a 4 kuchaři) a dvě doprovodné osoby (UOP Mgr. Blanka Pajdová a UOV paní Jana Lokaiová) jedinečnou možnost vycestovat do Litvy. Stáž proběhla v době od 25. 3. 2006 do 5. 4. 2006. Hlavním cílem celého projektu byl především rozvoj profesních dovedností v počátečním odborném vzdělávání a rozvoj vlastních profesních znalostí v zahraničí spolu s rozvíjením jazykové dovednosti žáků v cizím prostředí.

Samotnému výjezdu a pobytu nejdříve předcházela kulturní, jazyková a odborná příprava, které se všichni stážisté aktivně účastnili a zároveň se spřátelili. Průběh stáže byl rozdělen do dvou částí.

První týden absolvovali účastníci v partnerské škole Kauna Maistro Pramone Mokkykla v Kaunasu. Zde se seznámili se školským systémem partnerské země a měli možnost shlédnout výuku v jednotlivých učebnách. Každý den pracovali v laboratorní kuchyni a cukrárně, kde zároveň navazovali přátelství se studenty, kteří se jim po celou dobu stáže ochotně věnovali.

Druhý a třetí týden byli stážisté rozděleni samostatně na pracovištích ve městě. Cukrářky byly v moderní velkovýrobně cukrářských produktů „Jukna and Co“  a kuchaři v nově zrenovované restauraci „Miesto Sodas.“ Na těchto provozovnách byli žáci seznámeni s nejpoužívanějšími dostupnými surovinami dané oblasti a zároveň se z nich naučili připravovat typické produkty litevské gastronomie.

Žáci netrávili svou odbornou stáž pouze prací nebo studiem, ale v odpoledních hodinách byl pro ně připraven bohatý program, na kterém se později i sami aktivně podíleli. Litevští studenti velice rádi hovořili o své zemi a ukazovali stážistům místní pamětihodnosti a přírodní památky a také se pochlubili možností s využívání volného času. Naši studenti tak mohli porovnat způsob trávení volného času mládeže v ČR a v Litvě.

Již během několika dnů pobytu žáci zjistili, že neexistují mezi Českou republikou a Litvou velké kulturní rozdíly. Na základě krátkého pobytu stážisté přehodnotili své názory a pohledy jednak na život v Litvě (haló efekt SSSR), ale také v naší zemi (bohatší materiální vybavení).

Žáci pochopili a na vlastní kůži si ověřili, že proniknout do mentality jiných národů je možné nejlépe osobním kontaktem s místními obyvateli a sami přiznali, že jejich poznatky nebyly vždy totožné s informacemi z literatury.

Velkým plusem bylo poznání svých vlastních znalostí a dovedností ve srovnání s úrovni žáků jiných škol. Naši žáci si zde uvědomili, že jediné co je ve výuce a hlavně v „prodeji“ svých znalostí omezuje je jejich sebedůvěra.

Na závěr odborné stáže byly slavnostně všem účastníkům předány certifikáty o jejím absolvování.

2004/2005


Název projektu: Leonardo da Vinci – Mobility Project „Put Your Heart into the Dish and Taste the World during Your Work Placement – 2nd part“ CZ/04/A/PL/134234
3-týdenní stáž žáků, 3 běhy (Itálie, Litva, Německo) (20 žáků + 8 učitelů)