Modernizace, rekonstrukce a výstavba sportovišť vzdělávacích zařízení I, realizovaného v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko.
Už zase sportujeme …

Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka byla v letech 2010–2013 zařazena do projektu Modernizace, rekonstrukce a výstavba sportovišť vzdělávacích zařízení I, realizovaného v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko. Cílem tohoto projektu bylo zajištění rekonstrukcí sportovišť vybraných škol. Kromě té naší se tak zrekonstruovanými sportovišti mohou pochlubit ještě Hotelová škola Frenštát pod Radhoštěm a Střední škola profesora Zdeňka Matějčka Ostrava-Poruba. U nás byla stavba realizována pod názvem Střední škola společného stravování Ostrava-Hrabůvka, rekonstrukce sportovního areálu.

V případě naší školy byly aktivity projektu zaměřeny na zlepšení a rozšíření stávajícího venkovního sportovního areálu s možností využití jak v rámci výuky tělesné výchovy, tak i při volnočasových aktivitách dětí a mládeže. Konkrétně se jednalo o rekonstrukci travnatého fotbalového hřiště, vybudování běžecké dráhy a doskočiště, výstavbu multifunkčního hřiště s umělým povrchem a provedení celkových terénních úprav včetně zpevnění komunikačních ploch.

Pro realizaci stavby byla vybrána firma SWIETELSKY stavební s. r. o., práce byly koordinovány Odborem investičním a majetkovým odborem a Odborem evropských projektů Krajského úřadu MSK. Celkové náklady na stavbu přesáhly 7 miliónů korun a byly hrazeny z prostředků Regionálního operačního programu a z rozpočtu MSK.

Rekonstruovaný sportovní areál přináší širokou škálu nových možností pro využití nejen v hodinách tělesné výchovy. Sportoviště mohou být využita i obyvateli Domova mládeže, který sídlí v budově školy a také dalšími zájemci.

Novotou vonící hřiště jsou tedy připravena a čekají na první sportovce. Nezbývá, než si přát, aby budoucím vítězům přinesla radost z vítězství a v duchu naplnění idejí Pierra de Coubertina všem zúčastněným radost ze sportu.