2011/2012


Název projektu: Leonardo da Vinci Mobility Project „European Gastronomy on the Road 2011“, CZ/11/LLP-LdV/IVT/134183
3-týdenní stáže žáků ve Francii, Španělsku a Turecku (celkem 24 žáků + 6 učitelů)

2007/2008


Název projektu: Leonardo da Vinci Mobility Project – teachers exchange „New Expertise from Europe“, CZ/06/A/EX/134257
Týdenní výměny učitelů v Itálii a Turecku(6 učitelů)

Ve dnech 21.-28.4. 2007 se učitelé odborných předmětů Michal Adam a Zdeněk Remeš společně s vedoucím učitelem odborného výcviku Petrem Přečkem zúčastnili výměnné stáže v Turecku v rámci recipročního projektu EU Leonardo da Vinci: „Nové zkušenosti z Evropy“ (projekt č. CZ/06/A/EX/134257).

Cílem výměny bylo seznámit se s pedagogickými postupy, metodami vzdělávání a dalšími aspekty výchovné a vzdělávací činnosti pedagogů na škole gastronomického zaměření v Uşaku.

Tureckou stranou byl dokonale připraven a perfektně propracován program našeho týdenního pobytu. Po oficiálním uvítání představiteli města a regionu následovala prohlídka školy a odborných učeben. Měli jsme možnost srovnat naši školu se školou stejného zaměření v Turecku a výchovně vzdělávacího systému Turecka s českým. Prohlédli jsme si také několik z pracovišť odborné praktické přípravy žáků. Velmi jsme oceňovali možnost seznámit se se současností i historií pro nás dosud vzdálené země.

Po prohlídce komplexu LETOONIA club hotel ve Fethiye, kde žáci školy z Uşaku vykonávají odbornou praktickou přípravu. Jednalo se o hotelový komplex o celkové kapacitě 3000 hostů.