Číslo účtu Střední školy společného stravování pro platbu stravy ve školní jídelně:

43-5156420207/0100

Jídelní lístky

Výdej stravy

 • Snídaně: 5:45–7:30
 • Oběd: 12:00–15:00
 • Večeře:  18:00–19:15  (mimo pátek, kdy se u oběda vydává studená večeře)

Ceny jídel

Pro žáky

 • Snídaně + svačinka: 46 Kč
 • Oběd: 46 Kč
 • Večeře včetně druhé večeře: 46 Kč

Cizí strávníci

 • Snídaně + svačinka: 94 Kč
 • Oběd: 101 Kč
 • Večeře: 101 Kč

Základní pravidla


 • Zájemce obdrží u vedoucí školní jídelny čip zdarma, přihlašovací jméno a heslo.
 • Na svůj stravovací účet vloží strávník minimálně 600,– Kč. Platby za obědy je nutno uhrazovat včas, měsíc předem. Pokud žák částku v daném měsíci nevybere automaticky se přesouvá do následujícího měsíce. Po ukončení studia se zůstatek na čipové kartě vrací. V případě ztráty nebo poškození si musí zakoupit nový čip (120 Kč).
 • Strávníci platící inkasem jsou povinni si na svých účtech zajistit dostatečné množství finančních prostředků a povolit maximální měsíční limit: žáci SŠ – 1.100 Kč, ubytovaní žáci – 3.000 Kč. U strávníků platících jednorázovým příkazem a inkasem je nutné vždy, při každé platbě, použít jako variabilní symbol osobní číslo strávníka, které mu bude přiděleno při registraci.
 • Odhlášení a přihlášení obědů je nutné provést jeden pracovní den předem, nejpozději do 12:00 některým ze způsobů:

– přes internet pomocí webových stánek,
– na terminálu přímo ve škole,
– telefonicky na tel. 731 402 649,
– e-mail marcela.zemanova@ssss.cz ,
– osobně v kanceláři vedoucí školní jídelny č. 6,
– stravu lze objednávat na dva i tři týdny dopředu.

 • Školní stravování je dotováno státem, žák má nárok na dotovanou stravu pouze ve dny, kdy je ve škole přítomen a první den nemoci. V případě, že žák není přítomen ve škole nemá nárok na dotovanou stravu. Pokud si ji sám neodhlásí, uhradí plnou cenu obědu 101,– Kč.
 • Pokud strávník zapomene doma čipovou kartu, vytiskne si náhradní stravenku u terminálu v boxu u vchodu do jídelny.
 • Po vyčerpání zálohové platby bude ukončeno stravování do doby vložení dalších financí na účet strávníka.
 • Připomínky ke stravování mohou žáci i rodiče vyjádřit osobně vedoucí školní jídelny nebo na této stránce pomocí formuláře.

Jak to v jídelně vypadá


Připomínky ke stravě

  Zde pište připomínky ke konkrétnímu jídlu. Napište správné datum a vyberte pokrm, který chcete hodnotit.
  Napište datum


   Zde pište obecné připomínky nebo náměty ke stravování ve školní jídelně.