zz

  Závěrečné zkoušky

Nová forma závěrečných zkoušek je na všech školách stejně náročná a srovnatelná. Zaměstnavatelé tak mají větší důvěru k výučnímu listu.

  Termíny závěrečných zkoušek

Vypracování SOP

Zveřejnění témat SOP: 25. 1. 2021
Volba tématu SOP do 5. 2. 2021
Odevzdání SOP do 30. 4. 2021

Písemná zkouška – zrušena

Praktická zkouška – 1.–17. června 2021

Ústní zkouška – 23.–25. června 2021

  Materiály a pokyny k samostatné odborné práci – SOP