zz

  Závěrečné zkoušky

Nová forma závěrečných zkoušek je na všech školách stejně náročná a srovnatelná. Zaměstnavatelé tak mají větší důvěru k výučnímu listu.

  Termíny závěrečných zkoušek

Opravné závěrečné zkoušky, zkoušky v náhradním termínu – září 2020
Závěrečné zkoušky třídy HRP3 (školní rok 2019/2020)

7. 9. 2020 – písemná část

8.–11. 9. 2020 – praktická část

18. 9. 2020 – ústní část

  Materiály a pokyny k samostatné odborné práci – SOP