zz

  Závěrečné zkoušky

Nová forma závěrečných zkoušek je na všech školách stejně náročná a srovnatelná. Zaměstnavatelé tak mají větší důvěru k výučnímu listu.

  Termíny závěrečných zkoušek

Vypracování SOP

Zveřejnění témat SOP: 1. 2. 2022
Volba tématu SOP do 10. 2. 2022
Odevzdání SOP do 29. 4. 2022

Závěrečné zkoušky – 2022

Písemná část  1. 6. 2022

Praktická část  2.–16. 6. 2022

Ústní část  22.–24. 6. 2022

Zkušební okruhy k ústní části závěrečné zkoušky

  Materiály a pokyny k samostatné odborné práci – SOP

K výučnímu listu přidáváme absolventům Europass, což je dokument doplňující osvědčení o středním a středním odborném vzdělání (vysvědčení o závěrečné zkoušce, výuční list, vysvědčení o maturitní zkoušce), který využijete při hledání studia, práce nebo brigády v zahraničí.

  Stahuj  a tiskni svůj Europass  Žádost o vydání Europass – dodatku k osvědčení

Co je Europass  dodatek k osvědčení

  • Vztahuje se na kvalifikaci držitele – je tedy totožný pro všechny osoby se stejným oborem vzdělání, neuvádí se na něm jméno držitele, ale kód a název oboru a adresa školy.
  • Uvádí dosaženou úroveň kvalifikace podle Evropského rámce kvalifikací (EQF), která umožňuje porozumět a porovnat dosaženou kvalifikaci s jiným vzdělávacím systémem v Evropě.
  • Je vydáván zdarma v českém a cizím jazyce (angličtině, němčině, francouzštině).