číšník

  Závěrečné zkoušky

Nová forma závěrečných zkoušek je na všech školách stejně náročná a srovnatelná. Zaměstnavatelé tak mají větší důvěru k výučnímu listu.

  Termíny závěrečných zkoušek

Vypracování SOP

Zveřejnění témat SOP:
Volba tématu SOP
Odevzdání SOP

Opravné závěrečné zkoušky a závěrečné zkoušky v náhradním termínu – 2022

Písemná část  1. 9. 2022 – učebna 251

Praktická část  5.–9. 9. 2022 – dle harmonogramu, v budově školy

Ústní část  20. 9. 2022 v 8:00 v budově školy, učebna č. 16

O vykonání opravné ZZ v září 2022 musí žák písemně požádat (nejlépe v termínu do 30. 6. 2022, nejpozději do 23. 7. 2022). Na žádosti žák uvede adresu, na které se zdržuje, telefon, e-mailovou adresu.

Zkušební okruhy k ústní části závěrečné zkoušky

  Materiály a pokyny k samostatné odborné práci – SOP

K výučnímu listu přidáváme absolventům Europass, což je dokument doplňující osvědčení o středním a středním odborném vzdělání (vysvědčení o závěrečné zkoušce, výuční list, vysvědčení o maturitní zkoušce), který využijete při hledání studia, práce nebo brigády v zahraničí.

  Stahuj  a tiskni svůj Europass  Žádost o vydání Europass – dodatku k osvědčení

Co je Europass  dodatek k osvědčení

  • Vztahuje se na kvalifikaci držitele – je tedy totožný pro všechny osoby se stejným oborem vzdělání, neuvádí se na něm jméno držitele, ale kód a název oboru a adresa školy.
  • Uvádí dosaženou úroveň kvalifikace podle Evropského rámce kvalifikací (EQF), která umožňuje porozumět a porovnat dosaženou kvalifikaci s jiným vzdělávacím systémem v Evropě.
  • Je vydáván zdarma v českém a cizím jazyce (angličtině, němčině, francouzštině).