zz

  Závěrečné zkoušky

Nová forma závěrečných zkoušek je na všech školách stejně náročná a srovnatelná. Zaměstnavatelé tak mají větší důvěru k výučnímu listu.

  Termíny závěrečných zkoušek

1. 6. 2020 – písemná část

2.–5. 6. 2020 – praktická část

23.–24. 6. 2020 – ústní část

  Materiály a pokyny k samostatné odborné práci – SOP