zz

  Závěrečné zkoušky

Nová forma závěrečných zkoušek je na všech školách stejně náročná a srovnatelná. Zaměstnavatelé tak mají větší důvěru k výučnímu listu.

  Termíny závěrečných zkoušek

Písemná zkouška: 1. 6. 2021

Praktická zkouška: 2.–17. 6. 2021

Ústní zkouška: 23.–25. 6. 2021

Zahájení písemných ZZ v 7:30 v budově školy, místnost bude upřesněna.

  Materiály a pokyny k samostatné odborné práci – SOP