zz

  Závěrečné zkoušky

Nová forma závěrečných zkoušek je na všech školách stejně náročná a srovnatelná. Zaměstnavatelé tak mají větší důvěru k výučnímu listu.

  Termíny závěrečných zkoušek

Opravné závěrečné zkoušky, zkoušky v náhradním termínu šk. rok 2019/20 – prosinec 2020

Písemná zkouška: úterý 1. 12. 2020

Praktická zkouška: středa 2. 12. 2020 – pátek 4. 12. 2020

Ústní zkouška: pátek 11. 12. 2020

Zahájení písemných ZZ v 8:00 hod v budově školy, místnost bude upřesněna. Žáci, kteří konají i praktickou zkoušku se dostaví do učebny 7:40 hod.

Zahájení ústní ZZ v 8:00 hod v budově školy, místnost č. 16.

Nejpozději 30. 10. 2020 žák odevzdá žádost o konání opravných závěrečných zkoušek ředitelce školy Mgr. Ivaně Matulové.

Žák, který ukončil studium v jiném školním roce než 2019/2020 si v pondělí 26. 10. 2020 v 8:00 hod vylosuje téma své SOP u VUOV p. Petra Přečka. Zpracovanou SOP odevzdá nejpozději do pondělí 23.11.2020 na vrátnici školy.

  Materiály a pokyny k samostatné odborné práci – SOP