zz

  Závěrečné zkoušky

Nová forma závěrečných zkoušek je na všech školách stejně náročná a srovnatelná. Zaměstnavatelé tak mají větší důvěru k výučnímu listu.

  Termíny závěrečných zkoušek

Vypracování SOP

Zveřejnění témat SOP: 25. 1. 2021
Volba tématu SOP do 5. 2. 2021
Odevzdání SOP do 30. 4. 2021

Závěrečné zkoušky – náhradní a opravný termín – září 2021

Písemná část  6. 9. 2021

Praktická část  13. – 21. 9. 2021

Ústní část  30. 9. 2021

  Materiály a pokyny k samostatné odborné práci – SOP

K výučnímu listu přidáváme absolventům Europass, což je dokument doplňující osvědčení o středním a středním odborném vzdělání (vysvědčení o závěrečné zkoušce, výuční list, vysvědčení o maturitní zkoušce), který využijete při hledání studia, práce nebo brigády v zahraničí.

  Žádost o vydání Europass – dodatku k osvědčení

Co je Europass  dodatek k osvědčení

  • Vztahuje se na kvalifikaci držitele – je tedy totožný pro všechny osoby se stejným oborem vzdělání, neuvádí se na něm jméno držitele, ale kód a název oboru a adresa školy.
  • Uvádí dosaženou úroveň kvalifikace podle Evropského rámce kvalifikací (EQF), která umožňuje porozumět a porovnat dosaženou kvalifikaci s jiným vzdělávacím systémem v Evropě.
  • Je vydáván zdarma v českém a cizím jazyce (angličtině, němčině, francouzštině).