KÓD OBORU
64-41-L/51

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM
Podnikání

DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ
Střední vzdělání s maturitou

ZAKONČENÍ STUDIA
Maturitní zkouška

TYP STUDIA
Nástavbové – dálkové

DÉLKA STUDIA
Tříleté studium

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY
Přijímací zkoušky obsahují test z českého jazyka a matematiky. Na přihlášce uvádějte klasifikaci z učebního oboru. Přijatý uchazeč musí v den nástupu ke studiu doložit ověřenou kopii výučního listu.

POČET OTEVÍRANÝCH TŘÍD 
1 třída (30 studentů)

ŠKOLNÉ
Ne

STUDIUM URČENO
Pro žáky s výučním listem

LÉKAŘSKÁ PROHLÍDKA
Ne

Už máte v ruce výuční list? Chcete si doplnit vzdělání a získat maturitu? Pojďte na Podnikání dálkově a zvyšte svou šanci na získání prestižní pozice ve firmách – naši absolventi to zvládli. Vy můžete být další v řadě.

Chcete podnikat nebo řídit provoz? Tak na nic nečekejte a pojďte se to k nám naučit. Za naši dobrou práci mluví spousty cen! A také desítky a stovky našich úspěšných absolventů, kteří pracují v České republice i zahraničí.

Naučíte se efektivně řídit provoz, ale i pracovní kolektiv. Získané znalosti z předchozího studia budou klíčem k Vašemu úspěchu. Díky tomu budete na trhu práce v mnohem lepší pozici.

Obor Podnikání ve zkratce

 • Pro nástup na tento obor musíte mít 18 let a výuční list.
 • Je zakončen maturitní zkouškou.
 • Výuka pouze jeden den v týdnu. Konzultace probíhají 1x týdně v dopoledních hodinách. (1. ročník – úterý, 2. ročník – středa, 3. ročník – čtvrtek).
 • S maturitním vysvědčením z naší školy se můžete hlásit na vysokou školu.

Co budeš umět?

 • Založit a vést firmu nebo podnik.
 • Organizovat a koordinovat činnosti pracovníků ve výrobě a odbytu.
 • Sestavovat operativní a dlouhodobé programy rozvoje podniku.
 • Zabezpečovat zásobování a skladování.
 • Organizovat, řídit a kontrolovat odbyt výrobků a služeb.
 • Základní principy fungování trhu EU a způsoby podnikání v EU.
 • Orientovat se v pracovně právní problematice a znát systém péče o zdraví pracujících.

Vyučovací předmět
I. ročník
II. ročník
III. ročník
Český jazyk a literatura
30
30
30
Anglický jazyk
30
30
30
Německý jazyk
10
10
10
Společenskovědní základ
10
10
10
Matematika
25
25
25
Ekonomika
25
25
25
Účetnictví a daně
30
30
30
Právo
10
10
15
Management a marketing
10
10
15
Písemná komunikace
15
Aplikovaná psychologie
15
Fiktivní firma
15
15
15

Kde se uplatním?

Během studia se naučíš vše potřebné, abys mohl dokonale řídit firmu, vést tým lidí. Naučíš se propagovat svůj podnik, organizovat práci a řídit pracovní kolektiv.

Uplatníš se na pozici managementu v oboru, ve kterém ses vyučil. Po absolvování si můžeš založit vlastní podnikání. Díky jazykové přípravě si najdeš místo na trhu práce i za hranicemi republiky.

Možnosti dalšího pracovního postupu a dalšího studia: v průběhu studia se mohou žáci přihlásit na různé nejen gastronomické kurzy, které zvyšují a rozšiřují možnost dalšího uplatnění. Nejlepší z našich absolventů studují na vysokých školách.

Jak to u nás vypadá?


Spolupracujeme s českými asociacemi napříč gastronomickým oborem např. Česká barmanská asociace, Asociace kuchařů a cukrářů a s gastronomickými zařízeními.