KÓD OBORU
65-41-L/51

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM
Management v gastronomii

DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ
Střední vzdělání s maturitou

ZAKONČENÍ STUDIA
Maturitní zkouška

TYP STUDIA
Nástavbové – dálkové

DÉLKA STUDIA
Tříleté studium

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY
Přijímací zkoušky obsahují test z českého jazyka a matematiky. Na přihlášce uvádějte klasifikaci z učebního oboru. Přijatý uchazeč musí v den nástupu ke studiu doložit ověřenou kopii výučního listu.

POČET OTEVÍRANÝCH TŘÍD 
1 třída (30 studentů)

ŠKOLNÉ
Ne

STUDIUM URČENO
Pro žáky vyučené v oborech Kuchař, Číšník, Kuchař-číšník

LÉKAŘSKÁ PROHLÍDKA
Ano

Už máte v ruce výuční list z oboru Kuchař, Číšník nebo kombinaci obou? Chcete si doplnit vzdělání a získat maturitu? Pojďte na Management v gastronomii dálkově a zvyšte svou šanci na získání prestižní pozice v gastronomii – naši absolventi to zvládli. Vy můžete být další v řadě.

Chcete podnikat v gastronomii nebo řídit provoz velkých hotelů? Tak na nic nečekejte a pojďte se to k nám naučit. Za naši dobrou práci mluví spousty cen! A také desítky a stovky našich úspěšných absolventů, kteří pracují v České republice i zahraničí.

Naučíte se efektivně řídit gastronomický provoz, ale i pracovní kolektiv. Díky naším zkušeným pedagogům z praxe budete držet krok s moderní českou i zahraniční kuchyní a novými trendy na poli gastronomie. Získané znalosti z předchozího studia budou klíčem k Vašemu úspěchu. Díky tomu budete na trhu práce v mnohem lepší pozici.

Management v gastronomii ve zkratce

 • Pro nástup na tento obor musíte mít 18 let a výuční list v jednom z oborů Kuchař, Číšník, Kuchař-Číšník.
 • Je zakončen maturitní zkouškou.
 • Výuka pouze jeden den v týdnu.
 • S maturitním vysvědčením z naší školy získáte prestiž v oboru. Absolventi naší školy jsou dlouhodobě úspěšní v České republice i v zahraničí.

Co budeš umět?

 • Orientovat se v zahraničních kuchyních, moderní a zážitkové gastronomii, reagovat na nové trendy v gastronomii.
 • Zabezpečovat zásobování a správné uchovávání a skladování surovin.
 • Využívat svých dosud získaných znalostí technologických postupů, zpracování surovin, přípravy pokrmů a nápojů ke kontrole jejich přípravy a dosažené výsledné kvality.
 • Orientovat se v pracovně právní problematice.
 • Orientovat se v obchodně-podnikatelských aktivitách hotelů a dalších podniků a institucí cestovního ruchu.
 • Organizovat průzkum trhu a vyhodnocovat výsledky, využívat marketingových nástrojů k prezentaci stravovacího zařízení, k nabídce služeb.
 • Vést podnikovou administrativu, uzavírat pracovní smlouvy.
 • Sestavovat operativní a dlouhodobé programy rozvoje podniku.
 • Organizačně zajišťovat přípravu, průběh a ukončení gastronomických akcí.

Vyučovací předmět
I. ročník
II. ročník
III. ročník
Český jazyk a literatura
30
30
30
Hlavní cizí jazyk
30
30
30
2. cizí jazyk
10
10
10
Společenskovědní základ
10
10
10
Právní nauka
x
x
15
Matematika
30
30
30
Ekonomika a marketing
30
30
20
Informatika
10
10
10
Ubytovací a stravovací provoz
20
20
20
Účetnictví
20
20
15
Učební praxe
15
15
15

Kde se uplatním?

Student se rozvíjí během studia komplexně jako osobnost a po absolvování je schopen působit ve středním managementu hotelů a restauračních provozů nebo samostatně podnikat. Během studia získá veškeré potřebné kompetence k řízení lidí a provozu, stejně jako vedení podniku, ať už z oblasti legislativní a ekonomické či komunikační.

Absolvent najde uplatnění nejčastěji na pozicích středního managementu hotelových a restauračních provozoven, jako pracovník informačních turistických center v regionu, organizační pracovník v lázeňských zařízeních, popř. pracovník recepce. V případě zájmu má možnost pokračovat ve studiu na vysoké škole.

Proč si vybrat SŠSS?

 • 1. Kvalitní zázemí a profesionální příprava

  Naši studenti jsou připravováni na vysoké úrovni. Po absolvování se z nich stávají skuteční profesionálové v oboru. Škola má kvalitní vybavení a zkušené pedagogy se znalostmi z praxe.

 • 2. Zahraniční výjezdy a stáže

  Naši studenti a pedagogové vyjíždí každoročně do celé Evropy, načerpají dostatek zkušeností z praxe a zjistí, jak to chodí v jiných státech. Spolupracujeme se zahraničními školami, hotely a restauracemi.

 • 3.Vychovali jsme mistry

  Naučili jsme řemeslo mistry ve svém oboru – lidi, pracující pro hollywoodské hvězdy, manažery v zahraničních podnicích či Michelinské kuchaře – členy elitní celosvětové kuchařské společnosti.

Jak to u nás vypadá?


Spolupracujeme s českými asociacemi napříč gastronomickým oborem např. Česká barmanská asociace, Asociace kuchařů a cukrářů a s gastronomickými zařízeními.