Číšník, Servírka   65-99-H/02


Úplnou profesní kvalifikaci Číšník, Servírka lze složit po předložení osvědčení o získání následujících profesních kvalifikací:

 • Číšník/servírka
  kód 65-008-H 

Úplná profesní kvalifikace Číšník, Servírka je dále rozvíjena profesními kvalifikacemi:

 • Barman/barmanka
  kód 65-009-H
 • Sommelier/Sommelierka
  kód 65-010-H

Kuchař  65-99-H/01


Úplnou profesní kvalifikaci Kuchař lze složit po předložení osvědčení o získání následujících profesních kvalifikací:

 • Kuchař/kuchařka teplých pokrmů
  kód 65-001-H
 • Kuchař/kuchařka studené kuchyně
  kód 65-002-H
 • Kuchař/kuchařka minutkových pokrmů
  kód 65-004-H

Kuchař-číšník 65-51-H/01


Závěrečnou zkoušku z oboru Kuchař-Číšník lze složit po předložení osvědčení o získání následujících profesních kvalifikací:

 • Kuchař/kuchařka teplých pokrmů
  kód 65-001-H
 • Kuchař/kuchařka studené kuchyně
  kód 65-002-H
 • Kuchař/kuchařka minutkových pokrmů
  kód 65-004-H nebo
 • Číšník/servírka
  kód 65-008-H

Cukrář  29-54-H/01


Úplnou profesní kvalifikaci Cukrář lze složit po předložení osvědčení o získání následujících profesních kvalifikací:

 • Cukrář/cukrářka pro výrobu zákusků a dortů (kód 29-007-H)
 • Pracovník/pracovnice výroby jemného pečiva (kód 29-002-H)
 • Cukrář/cukrářka pro výrobu restauračních moučníků (kód 29-012-H)

NÁZEV PROFESNÍ KVALIFIKACE
KÓD KVALIFIKACE
ZÁSTUPCE AUTORIZOVANÉ OSOBY
TERMÍN ZKOUŠKY
Kuchař/kuchařka teplých pokrmů
65-001-H
Petr Přeček
Dle individuální domluvy
Pracovník/pracovnice výroby jemného pečiva
29-002-H
Bc. Kamila Fukanová
Dle individuální domluvy
Kuchař/kuchařka studené kuchyně
65-002-H
Petr Přeček
Dle individuální domluvy
Řemeslný výrobce / řemeslná výrobkyně perníků
29-042-H
Bc. Kamila Fukanová
Dle individuální domluvy
Cukrář/cukrářka pro výrobu zákusků a dortů
29-007-H
Bc. Kamila Fukanová
Dle individuální domluvy
Pracovník/pracovnice výroby a zpracování modelovací a marcipánové hmoty
29-008-H
Šárka Hlaváčová
Dle individuální domluvy
Cukrář/cukrářka pro výrobu restauračních moučníků
29-012-H
Bc. Kamila Fukanová
Dle individuální domluvy
Jednoduchá obsluha hostů
65-007-H
Mgr. Dagmar Bartoníková
Dle individuální domluvy
Kuchař/kuchařka minutkových pokrmů
65-004-H
Mgr. Radek Plaček
Dle individuální domluvy
Sommelier/sommelierka
65-010-H
Mgr. Silvie Bartlová
Dle individuální domluvy
Číšník/servírka
65-008-H
Mgr. Dagmar Bartoníková
Dle individuální domluvy
Barman/barmanka
65-009-H
Mgr. Pavlína Dávidíková
Dle individuální domluvy

Přihlášky ke stažení

Kdo se může ke zkoušce přihlásit?

O zkoušku se může ucházet osoba starší 18 let s minimálně základním vzděláním nebo i osoba starší 16 let, ale jen v případě, že je účastníkem rekvalifikace.

Vyplňte přihlášku, kterou najdete níže na této stránce a odešlete na adresu SŠSS. Do 21 dnů od doručení dostanete odpověď – pozvánku ke zkoušce (termín zkoušky a úhrada bude s vámi konzultována).

Kolik se platí za složení zkoušky?

Cenu se dozvíte při sjednávání zkoušky, přihlíží se ke skutečnosti, kolik osob koná zkoušku najednou, jak je zkouška materiálově a energeticky náročná atd. Cena se pohybuje v rozmezí 2.000–4.700 Kč. Stanovená částka musí být uhrazena na účet SŠSS nejpozději do 7 dnů před konáním zkoušky.

Přihlášky posílejte na

Jak se realizují zkoušky?

Zkouška probíhá podle hodnotícího standardu profesní kvalifikace, která stanovuje:

 • formu zkoušky (písemná, ústní, praktická nebo kombinovaná),
 • zda má být zkouška konána před zkušební komisí nebo jednou autorizovanou osobou (AO) nebo jejím zástupcem,
 • dobu přípravy a realizaci zkoušky,
 • výši úhrady, která se odvíjí od § 6 vyhl. 208/2007 Sb. (na výši úhrady se dohodne autorizovaná osoba s uchazečem).

Obsah zkoušky, doba trvání a vybavení na zkoušku

Všechny odpovědi na tyto a jiné otázky naleznete na stránkách:  http://www.narodnikvalifikace.cz/

 • Ze skupiny oborů vyhledejte pro kuchaře a číšníka: gastronomie, hotelnictví a turismus.
 • Pro cukráře: potravinářství a potravinářská chemie.
 • U přípravy teplých pokrmů vyhledejte kvalifikační a hodnotící standard – tedy to, co budete muset znát, umět  a také prakticky předvést a také to, jak za předvedení činnosti budete hodnoceni.