Na základě žádosti o poskytnutí účelových příspěvků z rozpočtu kraje v rámci dotačního programu Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže na školní rok 2019/2020 byla naší škole poskytnuta dotace na projekt „Bez modřin na těle i na duši“.

Cílovou skupinou projektu jsou žáci I. ročníku denní formy vzdělávání oborů Kuchař, Číšník, Kuchař – číšník, Cukrář, Hotelový a restaurační provoz, Služby cestovního ruchu.

V rámci projektu budeme realizovat adaptační pobyty (pobytové i docházkové), kreativní dílnu „Strom třídy“, společně budeme vytvářet kroniku třídy. Třešničkou na dortu v červnu 2020 bude slavnostní předávání vysvědčení, kde vyhlásíme úspěšné žáky učebních oborů a těmto věnujeme věcné odměny.