Název projektu:

Podpora kvality vzdělávání v SŠSS

Registrační číslo projektu:
CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_035/0006528

Výše dotace:
1 500 698,00 Kč

Datum zahájení fyzické realizace projektu:
01. 09. 2017

Celková doba realizace projektu:
24 měsíců

Datum ukončení fyzické realizace projektu:
31. 08. 2019

Počet zapojených pedagogických pracovníků:
32

Realizované aktivity:

Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů SŠ

III/2.1    Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin

III/2.2    Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin

III/2.3    Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 24 hodin

III/2.5    Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 80 hodin

III/2.6    Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ zaměřené na inkluzi – DVPP v rozsahu 80 hodin

III/2.8    Stáže pedagogů u zaměstnavatelů pro SŠ

III/2.11 CLIL ve výuce na SŠ

Personální podpora SŠ

III/1.4    Sociální pedagog  1 rok

III/1.5    Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele 1 rok

III/1.6    Školní kariérový poradce 2 roky