Festival Erasmus

SŠSSProjekty a zahraniční stáže

erasmus

Po dvouleté pauze jsme v letošním školním roce 2021/22 mohli opět zrealizovat zahraniční odborné stáže pro naše žáky v Irsku, Francii, Španělsku, Itálii a na Slovensku. Ve čtvrtek 12. 5. 2022 od 9:00 se v sále SŠ společného stravování uskutečnilo diseminační setkání stážistů a doprovodných osob projektů programu Erasmus+. Po slavnostním úvodu byly účastníkům předány certifikáty, osvědčení Krajské hospodářské komory MS kraje a dokumenty Europass-Mobilita.

Stážisté svým vrstevníkům nejenom interaktivně odprezentovali nezapomenutelné pracovní zkušenosti ze stáží, ale taktéž připravili tematické stánky s drobným tradičním pohoštěním, které prokládali vyprávěním o zajímavých volnočasových aktivitách. Závěrečné setkání absolventů stáží bylo zábavné a pestré. Návštěvníci hodnotili pozitivně kvízy, ochutnávky specialit navštívených zemí a další aktivity. Nadšení a úsměv stážistů byl poděkováním všem, kteří se na průběhu projektu podíleli.