Park národních stromů

SŠSSProjekty a zahraniční stáže

park národních stromů

Miniprojekt PROSTOR “M” – Participace, Rozhodování, Občanská Společnost, Odpovědný Rozvoj v rukou Mladých

Žáci 1. ročníku oboru Kuchař se pod vedením třídní učitelky K. Salamonové zapojili do miniprojektu PROSTOR „M“ vyhlášeného Střediskem ekologické výchovy SEVER Horní Maršov o.p.s., spolufinancovaný z programu Erasmus +. V rámci projektu vysadili stromky v areálu školy s ostatními „prváky“ a vytvořili Park národních stromů. Žáci se museli domluvit na volbě národního stromu, zjistit informace o jeho péči, ale i o státu, kterému strom jako symbol náleží. Zvolili si tyto stromy – lípu, dub, platan, borovici, sakuru, kalinu a javor. Realizace projektu přispěla k ozelenění prostoru kolem školy a ke spolupráci žáků jednotlivých tříd.