Přátelství online

SŠSSProjekty a zahraniční stáže

Od září 2020 do května 2021 se žáci 2. ročníku Služeb cestovního ruchu úspěšně zúčastnili mezinárodního projektu eTwining. Na počátku školního roku stihli splnit jen jednu aktivitu z  Come on! Tell me, poté následovaly aktivity pouze online formou. Od března do května 2021 pokračovali v bloku Life in my Dreams. Vedoucí projektu Ing. Pavla Noskievičová, učitelka AJ, kladně zhodnotila zodpovědný přístup žáků k aktivitám a byla velmi potěšena úrovní písemného i mluveného projevu v anglickém jazyce. Pro žáky nebylo určitě jednoduché učit se „novým věcem na dálku“ – online nástroje, aplikace aj. Aktivity ale vypracovávali řádně a v termínu. I když byl projekt již ukončen, někteří studenti jsou stále v kontaktu se studenty partnerských škol.

life is dream

Naše třída SCR 2 se zúčastnila projektu eTwining. A dokonce hned dvou! 

V prvním projektu ‘‘Come on! Tell me‘‘ jsme se seznámili s ostatními účastníky projektu. S žáky škol z Turecka a Severní Makedonie jsme si vyměnili krátká představení a poté jsme se všichni poprvé uviděli na zoomu. Následovaly nejrůznější aktivity – např. soutěž o logo projektu, tvorba plakátů – a na Nový rok se uskutečnila výměna novoročních přání. Na posledním „hovoru“ jsme se shodli, že první projekt byl tak super, že by to chtělo pokračování. A tak se paní učitelka Noskievičová rozhodla zhostit se tohoto úkolu a vznikl druhý projekt s názvem ‘‘Life in my dreams‘‘. Přidalo se k nám i Polsko a Jordánsko a mohli jsme začít. 

Opět proběhla soutěž o nejhezčí logo a plakát. Soutěžili jsme na KAHOOTU! a nově jsme tvořili prezentace na téma MY DREAM – job, holiday, city, life after covid, university, house, které jsme si společně na konferenci odprezentovali. Naše sny jsme přenesli i na papír a všem se to moc povedlo. 

Díky eTwiningu vznikla i nová přátelství. Projekt byl krásným příkladem toho, že i bez cestování se dá získat spousta vědomostí a zkušeností.

Lucie Jourová, žákyně SCR2