Sběr pro dobrou věc

SŠSSProjekty a zahraniční stáže

Třída K2 zorganizovala za pomoci Školního parlamentu sbírku suchého pečiva pro zvířecí obyvatele farmy Duběnka. Před plánovaným sběrem žáci seznámili se svým projektem Školní parlament a Školskou radu. Zástupci Školního parlamentu pak ve třídám informovali spolužáky o projektu Škola pro udržitelný život. Sběr probíhal ve dvou termínech, a to 21. a 26. 4. 2023. Pečivo jsme následně převezli do farmy Duběnka.