Učitelé na zkušenou

SŠSSProjekty a zahraniční stáže

U příležitosti Dne učitelů byly 30. 3. 2023 ve společenském sále SŠSS předány certifikáty o absolvování stáže a dokumenty Europass Mobilita učitelům, kteří absolvovali stáž v rámci projektu Erasmus+. Od května 2022 do března 2023 se 6 vyučujících zúčastnilo 2týdenních jazykových kurzů v Irsku – Mgr. Zuzana Byrtus a Mgr. Ivana Matulová, v Rakousku Mgr. Jana Vyskočilová a na Maltě – Mgr. Marcela Dunkerová, Bc. Rostislav Lindovský, Mgr. Markéta Kulhánková. V rámci profesního rozvoje Ing. Pavla Noskievičová absolvovala 10 dní „jobshadowing“ výuky angličtiny v Itálii. Pozorovala a porovnávala průběh vyučování a organizaci školního života v partnerské škole. V michelinské restauraci v Haltern am See v Německu u našeho absolventa p. Georgieva stínovali Mgr. Michal Adam a Mgr. Radek Plaček. Cílem stínování bylo především zkvalitnění pedagogického procesu na základě aplikování zajímavých a užitečných poznatků a příkladů dobré praxe.