Učitelé na zkušenou

SŠSSAkce školy, Projekty a zahraniční stáže

michelinská restaurace

V rámci projektu Erasmus+ se Jana Lokaiová a Šárka Hlaváčová, učitelky odborného výcviku, zúčastnily odborné pracovní stáže v Německu. Ve dnech 21. – 27. 11. 2021 je uvítalo malebné městečko Haltern am See v Severním Porýní-Vestfálsku. Ve stylovém hotelu a michelinské restaurací Ratshotel und Ratsstuben se stážistkám věnoval pan Daniel Georgiev a jeho manželka. Předávali nejen zkušenosti s vedením úspěšného podniku, ale i diskutovali na téma vzdělávání žáků a jejich odměňování v Německu a u nás. Stážistky ocenily velké pracovní nasazení a využití vysoké kvality potravin při každodenním uspokojování hostů.