Učitelky OV na zkušenou

SŠSSProjekty a zahraniční stáže

Střední odborná škola služeb a lesnictví v Bánské Štiavnici uvítala do svých řad Mgr. Janu Hořákovou a Bc. Janu Tůmovou, učitelky odborného výcviku. V rámci projektu ERASMUS+, PROJEKT EXPERIENCE EUROPE II od 24. do 29. 4. 2022 absolvovaly pracovní stáž profesního rozvoje, obor kuchař. Seznámily se s organizací školy, prohlédly si odborné učebny, ale hlavně připravovaly regionální pokrmy pod vedením šéfkuchaře pana Ladislava Belláka z Hotelu Sitno ve městě Vyhne.

Ve svém volném čase navštívily historickou část Bánské Bystrice, i typické stylové gastronomické zařízení Čertovskou kolibu a ochutnaly vynikající lokální pokrmy.