Povinná zkouška ze zeměpisu cestovního ruchu formou vypracování ročníkové práce a její obhajoba.

Žák oboru RVP 65-42-M/02 Cestovní ruch; ŠVP: Služby cestovního ruchu vykoná ve 3. ročníku povinnou zkoušku ze Zeměpisu cestovního ruchu (dále jen ZCR), která má formu vypracování ročníkové práce a její obhajoby.