Vánoční sportovní dny

SŠSSSportovní aktivity

žáci sportují

Pro žáky obou týdnů kabinet TV připravil 15. a 19. 12. 2022 sportovní dny. Zábavné soutěže v netradičních disciplínách probíhaly v upravených třídách. Třídy sudého týdne učebních oborů a 2. ročník oboru Služby cestovního ruchu a 1. ročníku oboru Hotelový a restaurační provoz závodily na 9 stanovištích. Disciplín se mohli účastnit i žáci, kteří preferují jiné záliby a zájmy než je sport. Někteří třídní se také zapojili do plnění sportovních úkolů a tím motivovali žáky k lepším výkonům. Třídy lichého týdne učebních oborů a zbylé studijní obory soutěžily ve 14 disciplínách – házení do koše, golf, pohyblivý chodník, střelba ze vzduchovky, přeskok přes švihadlo, hod na kužely, na hraně, slalom s pálkou, hod peřím, hod na cíl ringo , hod špejlí, skok snožmo z místa, běh s míčem, běh s klubkem.

Vyhodnocení soutěže proběhlo vždy v sále školy za účasti vedení. Výhercům patřil nejen potlesk, ale i sladká odměna a upomínkové předměty.

Umístění žáků a tříd v sudém týdnu:

 1. Dominik Mokroš Č2
 2. Dominik Moravec KČ1B
 3. Matěj Bortlík K2

 

 1. Konvičková Natálie CU
 2. Veronika Černá SCR1
 3. Bártková Bára CU3

Třídy: 1. K2, 2. KČ1A. 3. HRP1

Umístění žáků a tříd v lichém týdnu:

 1. Komjathy Kryštof HRP3
 2. Teichmann Jan HRP3
 3. Fülöp Ondřej K1

 

 1. Gardoňová Natálie SCR4
 2. Sojková Lucie SCR2
 3. CHristophová Sára HRP4

Třídy: 1. HRP3, 2. SCR2, 3. K1


Umístění žáků a tříd v lichém týdnu:

 1. Komjathy Kryštof HRP3
 2. Teichmann Jan HRP3
 3. Fülöp Ondřej K1

 

 1. Gardoňová Natálie SCR4
 2. Sojková Lucie SCR2
 3. CHristophová Sára HRP4

Třídy: 1. HRP3, 2. SCR2, 3. K1