Barbora Pustějovská

SŠSSÚřední deska

Oznamujeme, že na vrátnici Střední školy společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace,  je od 16. 12. 2021 uložena písemnost, č.j. SŠSS/03638/2021 pro Barboru Pustějovskou, žákyni oboru 65-42-M/02 Cestovní ruch, ŠVP Služby cestovního ruchu, bytem Hlavní třída 307/19, 736 01 Havířov.

Písemnost je doručována veřejnou vyhláškou, neboť se adresátovi písemnost nedaří doručovat na kontaktní adresu Veverkova 1511/1, 700 30 Ostrava.

Písemnost si může jmenovaná vyzvednout osobně na vrátnici školy. Oznámení se vyhlašuje dle ust. § 25 správního řádu tak, že bude po dobu 15 dnů vyvěšena na elektronické úřední desce školy.