Denisa Janíková

SŠSSÚřední deska

Oznamujeme, že na studijním oddělení Střední školy společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace,  je od 3. 1. 2022 uložena písemnost, č.j. SŠSS/03682/2021 pro Daniela Janíka, zák. zástupce Denisy Janíkové, žákyně oboru 65-51-H/01 Kuchař-číšník, ŠVP Kuchař, bytem Výškovická 2577/79, 700 30 Ostrava.

Písemnost je doručována veřejnou vyhláškou, neboť se adresátovi písemnost nedaří doručovat na adresu Výškovická 2577/79, 700 30 Ostrava.

Písemnost si může jmenovaný vyzvednout osobně na studijním oddělení. Oznámení se vyhlašuje dle ust. § 25 správního řádu tak, že bude po dobu 15 dnů vyvěšena na elektronické úřední desce školy.