Jakub Janošec

SŠSSÚřední deska

Oznamujeme, že na studijním oddělení Střední školy společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace,  je od 3. 1. 2022 uložena písemnost, č.j. SŠSS/03670/2021 pro Jakuba Janošce, žáka oboru 65-51-H/01 Kuchař-číšník, ŠVP Kuchař, bytem Šalounova 494/43, 703 00 Ostrava.

Písemnost je doručována veřejnou vyhláškou, neboť se adresátovi písemnost nedaří doručovat na kontaktní adresu Maroldova 2987/1, 702 00 Ostrava.

Písemnost si může jmenovaný vyzvednout osobně na studijním oddělení. Oznámení se vyhlašuje dle ust. § 25 správního řádu tak, že bude po dobu 15 dnů vyvěšena na elektronické úřední desce školy.