Mária Sinuová

SŠSSÚřední deska

Oznamujeme, že na studijním oddělení Střední školy společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace,  je od 3. 1. 2022 uložena písemnost, č.j. SŠSS/03712/2021 pro Márii Sinuovou, zák. zástupkyni Marie Salavové, žákyně oboru 65-51-H/01 Kuchař-číšník, ŠVP Kuchař-číšník, bytem Klegova 1040/44, 700 30 Ostrava.

Písemnost je doručována veřejnou vyhláškou, neboť se adresátovi písemnost nedaří doručovat na adresu Klegova 1040/44, 700 30 Ostrava.

Písemnost si může jmenovaná vyzvednout osobně na studijním oddělení. Oznámení se vyhlašuje dle ust. § 25 správního řádu tak, že bude po dobu 15 dnů vyvěšena na elektronické úřední desce školy.