OZNÁMENÍ NA ÚŘEDNÍ DESCE

SŠSSÚřední deska


Oznamujeme, že na studijním oddělení  Střední školy společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace,  je od 29. 5. 2020 uložena písemnost, č.j. SŠSS/00380/2020 pro Naděždu Šporíkovou, tr. byd. Ostrava, Chrjukinova 1618/13, zákonné zástupkyně uchazečky přijímacího řízení Veroniky Šporíkové, oboru 65-51-H/01 Kuchař-číšník, ŠVP Kuchař.

Písemnost je doručována veřejnou vyhláškou, neboť se adresátce písemnost nedaří doručovat. Písemnost si může jmenovaná vyzvednout osobně v pracovních dnech od 8:00 hod. do 14:00 hod.. Oznámení se vyhlašuje dle ust. § 25 správního řádu tak, že bude po dobu 15 dnů vyvěšena na elektronické úřední desce školy.