OZNÁMENÍ NA ÚŘEDNÍ DESCE

SŠSSÚřední deska

Oznamujeme, že na studijním oddělení  Střední školy společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace,  je od 11. 11. 2019 uložena písemnost, č.j. SŠSS/3036/2019 pro Lee Le, bytem Ostrava, Vietnamská 4, žákovi 2. ročníku oboru 65-51-H/01 Kuchař-číšník, ŠVP: Číšník.

Písemnost je doručována veřejnou vyhláškou, neboť se adresátovi písemnost nedaří doručovat. Písemnost si může jmenovaný vyzvednout osobně v pracovních dnech od 8:00 hod. do 15:00 hod.. Oznámení se vyhlašuje dle ust. § 25 správního řádu tak, že bude po dobu 15 dnů vyvěšena na elektronické úřední desce školy.


Oznamujeme, že na studijním oddělení  Střední školy společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace,  je od 31.10. 2019 uložena písemnost, č.j. SŠSS/2874/2019 pro Barboru Olšaneckou st, bytem Ostrava, Poděbradova 3128/56, zákonné zástupkyni Barbory Olšanecké, žákyni 1. ročníku oboru 65-51-H/01 Kuchař-číšník, ŠVP: Kuchař-číšník.

Písemnost je doručována veřejnou vyhláškou, neboť se adresátovi písemnost nedaří doručovat. Písemnost si může jmenovaný vyzvednout osobně v pracovních dnech od 8:00 hod. do 15:00 hod.. Oznámení se vyhlašuje dle ust. § 25 správního řádu tak, že bude po dobu 15 dnů vyvěšena na elektronické úřední desce školy.