Oznámení — Matěj Fabiánek

SŠSSÚřední deska

Oznamujeme, že na studijním oddělení  Střední školy společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace,  je od 10. 3. 2021 uložena písemnost, č.j. SŠSS/00673/2021 pro Matěj Fabiánek, bytem náměstí Gen. Svobody 1893/17, 70 30 Ostrava, žákovi 2. ročníku oboru 65-51-H/01 Kuchař-číšník, ŠVP Kuchař.

Písemnost je doručována veřejnou vyhláškou, neboť se adresátovi písemnost nedaří doručovat. Písemnost si může jmenovaný vyzvednout osobně v pracovních dnech (pondělí a středa) od 8:00 hod. do 14:00 hod.. Oznámení se vyhlašuje dle ust. § 25 správního řádu tak, že bude po dobu 15 dnů vyvěšena na elektronické úřední desce školy.