Věra Adámková

SŠSSÚřední deska

OZNÁMENÍ O ROZHODNUTÍ SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ VE VĚCI PODMÍNĚNÉHO VYLOUČENÍ  č.j. SŠSS/02621/2023

Oznamujeme, že ve Střední škole společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace, je od 1. 9. 2023 uložena písemnost č.j. SSŠS/02621/2023 pro Věru Adámkovou, bytem Technická 660/3, Ostrava, zákonného zástupce Věry Bugyiové žákyně oboru vzdělání  65-51-H/01 Kuchař – číšník, ŠVP Číšník.

Písemnost je doručována veřejnou vyhláškou, neboť se adresátovi písemnost nedaří doručovat. Písemnost si může jmenovaný vyzvednout osobně v pracovních dnech od 8:00 hod. do 14:00 hod. v kanceláři č. 17. Oznámení se vyhlašuje dle ustanovení § 25 správního řádu tak, že bude po dobu 15 dnů vyvěšena na elektronické úřední desce školy.

Mgr. Ivana Matulová v. r.

ředitelka školy