Veronika Horková

SŠSSÚřední deska

Oznamujeme, že na studijním oddělení Střední školy společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace,  je od 15. 5. 2022 uložena písemnost, č.j. SŠSS/00787/2022 pro Veroniku Horkovou, zákonnému zástupci uchazečky Veroniky Viktorie Bikárové v oboru 65-42-M/02 Cestovní ruch, ŠVP Služby cestovního ruchu, bytem Komerční 50/45, 712 00 Ostrava.

Písemnost je doručována veřejnou vyhláškou, neboť se adresátovi písemnost nedaří doručovat na výše uvedenou adresu.

Písemnost si může jmenovaný vyzvednout osobně na studijním oddělení. Oznámení se vyhlašuje dle ust. § 25 správního řádu tak, že bude po dobu 15 dnů vyvěšena na elektronické úřední desce školy