Veronika Nováková

SŠSSÚřední deska

Oznamujeme, že na studijním oddělení Střední školy společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace,  je od 15. 5. 2022 uložena písemnost, č.j. SŠSS/00787/2022 pro Veroniku Novákovou, zákonnému zástupci uchazečky Vanesy Giňové  v oboru 65-51-H/01 Kuchař-číšník, ŠVP Kuchař, bytem Plzeňská 1125/1, 700 30 Ostrava.

Písemnost je doručována veřejnou vyhláškou, neboť se adresátovi písemnost nedaří doručovat na výše uvedenou adresu.

Písemnost si může jmenovaný vyzvednout osobně na studijním oddělení. Oznámení se vyhlašuje dle ust. § 25 správního řádu tak, že bude po dobu 15 dnů vyvěšena na elektronické úřední desce školy.