Přijímací řízení na školní rok 2018/19


Na maturitní obory

uchazeči konají jednotné přijímací zkoušky.

Přijímací zkouška se koná formou písemného testu z českého jazyka a matematiky. Tato zkouška bude jednotná na všech školách, probíhá formou písemných testů. K přijímací zkoušce pošle střední škola uchazeči pozvánku. Přijímací zkouška proběhne ve dvou termínech, na přihlášce uchazeč uvede termín. Přijatý uchazeč musí potvrdit zájem o nastoupení ke studiu odevzdáním „Zápisového lístku“ nejpozději do 10 dnů od oznámení rozhodnutí o přijetí (na webu, na vývěsce ve škole). Uchazeči o dálkové a nástavbové studium potvrdí svůj nástup emailem na adresu studijni@ssss.cz (uvedete jméno, příjmení, obor a formu studia).

Na tříleté výuční obory

přijímáme zájemce na základě jejich průměru z prvního pololetí devátého ročníku a druhého pololetí osmého ročníku.

Přijatý uchazeč musí potvrdit zájem o nastoupení ke studiu odevzdáním „Zápisového lístku“ nejpozději do 10 dnů od oznámení rozhodnutí o přijetí (na webu, na vývěsce ve škole). Osobně můžete lístky nosit na studijní oddělení denně od 7:30 do 13:30 hodin. Uchazeči o dálkové studium potvrdí svůj nástup emailem na adresu studijni@ssss.cz  (uvedete jméno, příjmení, obor a formu studia).

Název oboruStudiumZpůsob ukončeníPřijímámePřijímací zkouškyPotvrzení lékaře
Hotelový a restaurační provozdenní – 4 rokyVýuční list i maturita30
Služby cestovního ruchudenní – 4 rokyMaturita30
Kuchař-číšníkdenní – 3 rokyVýuční list60
Kuchařdenní – 3 rokyVýuční list60
Číšníkdenní – 3 rokyVýuční list30
Cukrářdenní – 3 rokyVýuční list30
Management v gastronomiidenní – 2 rokyMaturita30
Management v gastronomiidálkové – 3 rokyMaturita30
Kuchařdálkové – 3 rokyVýuční list30
Číšníkdálkové – 3 rokyVýuční list30

Důležité termíny přehledně

01.03.2018

termín, do kterého je možné podat přihlášku na střední školu

12.04.2018

první kolo přijímacích zkoušek pro všechny maturitní obory

16.04.2018

druhé kolo přijímacích zkoušek pro všechny maturitní obory

23.04.2018

datum přijímacího řízení pro výuční obory


Dokumenty ke stažení

Přihláška ke studiu se podává na adresu střední školy. Na přihlášku se uvádí 2 školy dle vašeho výběru. Součástí přihlášky je vysvědčení za poslední dva roky studia na ZŠ (nebo jejich ověřené kopie), u žáků ZŠ stačí vyplněná 2. strana přihlášky potvrzená školou, lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a doporučení školského poradenského zařízení nezbytné pro úpravy přijímacího řízení, jedná-li se o žáka se speciálními vzdělávacími potřebami.

Společně s přihláškou ke studiu je potřeba odevzdat lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání. Všechny potřebné dokumenty si můžete stáhnout přímo zde.

Z čeho budou přijímací zkoušky?

Český jazyk a literatura

  • uzavřené i otevřené úlohy
  • hodnotí se i odpovědi celou větou
  • bude vyhrazeno 60 minut čistého času

Matematika a její aplikace

  • uzavřené i otevřené otázky
  • hodnotí se i postup řešení
  • bude vyhrazeno 60 minut čistého času

Další informace

  • u testů nejsou povoleny žádné pomůcky jako kalkulačka nebo Pravidla českého pravopisu

Kontaktujte nás

Střední škola společného stravování Ostrava-Hrabůvka

Krakovská 1095/33
700 30 Ostrava-Hrabůvka

  +420 597 578 791

studijni@ssss.cz