Přijímací řízení na školní rok 2018/19

Upozornění k přijímacímu řízení
Termín podání přihlášek je do 1. 3. 2018

Přijímací řízení má na naší škole dvě podoby. Obory maturitní skládají jednotné přijímací zkoušky. Na obory výuční přijímáme zájemce na základě jejich průměru z prvního pololetí ročníku devátého a druhého pololetí ročníku osmého.

Přijatý uchazeč musí potvrdit zájem o nastoupení ke studiu, odevzdáním „Zápisového lístku“ nejpozději do 10 dnů od oznámení rozhodnutí o přijetí (na webu, na vývěsce ve škole). Osobně můžete lístky nosit na studijní oddělení denně od 7:30 do 13:30 hodin. (Neplatí pro Management v gastronomii).

Název oboruStudiumZpůsob ukončeníPřijímámePřijímací zkouškyPotvrzení lékaře
Hotelový a restaurační provozdenní – 4 rokyVýuční list i maturita30
Služby cestovního ruchudenní – 4 rokyMaturita30
Kuchař-číšníkdenní – 3 rokyVýuční list60
Kuchařdenní – 3 rokyVýuční list60
Číšníkdenní – 3 rokyVýuční list30
Cukrářdenní – 3 rokyVýuční list30
Management v gastronomiidenní – 2 rokyMaturita30
Management v gastronomiidálkové – 3 rokyMaturita30
Kuchařdálkové – 3 rokyVýuční list30
Číšníkdálkové – 3 rokyVýuční list30

Důležité termíny přehledně

1. března 2018

termín, do kterého je možné podat přihlášku na střední školu

duben 2018

první kolo přijímacích zkoušek pro všechny maturitní obory

duben 2018

druhé kolo přijímacích zkoušek pro všechny maturitní obory

duben 2018

datum přijímacího řízení pro výuční obory

Přihláška ke studiu se podává na adresu střední školy. Na přihlášku se uvádí 2 školy dle vašeho výběru. Součástí přihlášky je vysvědčení za poslední dva roky studia na ZŠ (nebo jejich ověřené kopie), u žáků ZŠ stačí vyplněná 2. strana přihlášky potvrzená školou, lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a doporučení školského poradenského zařízení nezbytné pro úpravy přijímacího řízení, jedná-li se o žáka se speciálními vzdělávacími potřebami.

Přijímací zkouška se koná formou písemného testu z českého jazyka a matematiky. Tato zkouška bude jednotná, formou písemných testů, zadání zkoušky i její hodnocení zajišťuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání („státní přijímačky“). K přijímací zkoušce pošle střední škola uchazeči pozvánku. Přijímací zkouška proběhne ve dvou termínech, na přihlášce se uvede termín. Přijatý uchazeč musí potvrdit zájem o nastoupení ke studiu, odevzdáním „Zápisového lístku“ nejpozději do 10 dnů od oznámení rozhodnutí o přijetí (na webu, na vývěsce ve škole). Uchazeči o dálkové a nástavbové studium potvrdí svůj nástup emailem na adresu studijni@ssss.cz (uvedete jméno, příjmení, obor a formu studia).

Uchazeči o obory zakončené výučním listem přijímačky nekonají

O přijetí do výučních oborů rozhoduje průměr přiloženého vysvědčení k přihlášce za druhé pololetí osmého ročníku základní školy a první pololetí devátého ročníku základní školy. Přijatý uchazeč musí potvrdit zájem o nastoupení ke studiu, odevzdáním „Zápisového lístku“ nejpozději do 10 dnů od oznámení rozhodnutí o přijetí (na webu, na vývěsce ve škole).

Dokumenty ke stažení

Společně s přihláškou ke studiu je potřeba odevzdat Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání. Všechny potřebné dokumenty si můžete stáhnout přímo zde.


Z čeho budou přijímací zkoušky?

Český jazyk a literatura


  • uzavřené i otevřené úlohy
  • hodnotí se i odpovědi celou větou
  • bude vyhrazeno 60 minut čistého času

Matematika a její aplikace


  • uzavřené i otevřené otázky
  • hodnotí se i postup řešení
  • bude vyhrazeno 60 minut čistého času

Další informace


  • u testů nejsou povoleny žádné pomůcky, jako je kalkulačka nebo pravidla českého pravopisu

Kontaktujte nás

Střední škola společného stravování Ostrava-Hrabůvka

Krakovská 1095/33
700 30 Ostrava-Hrabůvka

  +420 597 578 791

studijni@ssss.cz