Přihlášky a výpisy z přihlášek

Způsob přihlašování k maturitní zkoušce:

 • Přihlašování bude probíhat přes třídní učitele.
 • Žáci emailem obdrží vygenerovanou přihlášku, kterou vyplní a předají třídnímu učiteli.
 • Uzávěrka podání přihlášky k maturitní zkoušce je pro žáky stanoven na 1. prosince 2021. Žáci s PUP spolu s přihláškou odevzdají i posudek z PPP.
 • Po předání údajů do databáze Certis zástupkyní ředitele žáci obdrží emailem výpis z přihlášky. Překontrolují jeho správnost a stvrdí ji svým podpisem do protokolu. Protokol podepíší u třídního učitele.
 • Ostatní maturanti si přijdou podepsat protokol k zástupkyni ředitelky. Mohou si také protokol vytisknout, podepsat a poslat poštou do školy nebo odevzdat na studijním oddělení do 17. 12. 2021.

Důležité upozornění — Výpisy z přihlášky si dobře uschovejte, obsahuje autentizační kód, který budete potřebovat při registraci na výsledkovém portálu žáka (VPŽ). Registrace bude možná na jaře 2022.

Společná část maturitní zkoušky

je složena ze 2 předmětů:

 • Český jazyk a literatura – didaktický test
 • Matematika nebo cizí jazyk (Anglický jazyk nebo Německý jazyk) – didaktický test

Didaktické testy se budou konat v období: květen 2022

Další informace ke společné části maturity. Na webu Hravě najdete ukázku toho, jak mohou vypadat jednotlivé úlohy maturitní zkoušky i s vysvětlením těchto úloh. Za určitý poplatek si na tomto webu můžete zpřístupnit všechen materiál a získat tak další prostor k přípravě na maturitní zkoušku.

Profilová část maturitní zkoušky

Praktická maturitní zkouška z ekonomických předmětů konaná písemnou formou pro třídy HRP4, SCR4, NS2

Písemná práce

 • Písemná práce z českého jazyka a literatury
 • Písemná práce z anglického jazyka — neplatí pro žáky, kteří zvolili matematiku jako druhý maturitní předmět

Ústní maturitní zkoušky  

 • Český jazyk a literatura – ústní zkouška
 • Anglický jazyk – ústní zkouška — neplatí pro žáky, kteří zvolili matematiku jako druhý maturitní předmět
 • Zkouška z odborných předmětů –zkouška pro třídu DM3 – formou vypracování maturitní práce a její obhajoby před zkušební komisí
 • Zkouška z odborných předmětů – zkouška pro třídy SCR4, HRP4, NS2 – ústní zkouška před zkušební maturitní komisí
 • Zkouška z ekonomických předmětů – ústní zkouška před zkušební maturitní komisí

Okruhy témat a kritéria hodnocení ústních zkoušek profilové části maturitní zkoušky

  Maturitní kalendář

K výučnímu listu přidáváme absolventům Europass, což je dokument doplňující osvědčení o středním a středním odborném vzdělání (vysvědčení o závěrečné zkoušce, výuční list, vysvědčení o maturitní zkoušce), který využijete při hledání studia, práce nebo brigády v zahraničí.

  Žádost o vydání Europass – dodatku k osvědčení

Co je Europass  dodatek k osvědčení

 • Vztahuje se na kvalifikaci držitele – je tedy totožný pro všechny osoby se stejným oborem vzdělání, neuvádí se na něm jméno držitele, ale kód a název oboru a adresa školy.
 • Uvádí dosaženou úroveň kvalifikace podle Evropského rámce kvalifikací (EQF), která umožňuje porozumět a porovnat dosaženou kvalifikaci s jiným vzdělávacím systémem v Evropě.
 • Je vydáván zdarma v českém a cizím jazyce (angličtině, němčině, francouzštině).