Přihlášky a výpisy z přihlášek

Způsob přihlašování k maturitní zkoušce:

 • Přihlašování bude probíhat přes třídní učitele.
 • Žáci emailem obdrží vygenerovanou přihlášku, kterou vyplní a předají třídnímu učiteli.
 • Uzávěrka podání přihlášky k maturitní zkoušce je pro žáky stanoven na 1. 12. 2022. Žáci s PUP spolu s přihláškou odevzdají i posudek z PPP.
 • Po předání údajů do databáze Certis zástupkyní ředitele žáci obdrží emailem výpis z přihlášky. Překontrolují jeho správnost a stvrdí ji svým podpisem do protokolu. Protokol podepíší u třídního učitele.
 • Ostatní maturanti si přijdou podepsat protokol k zástupkyni ředitelky. Mohou si také protokol vytisknout, podepsat a poslat poštou do školy nebo odevzdat na studijním oddělení.

Důležité upozornění — Výpisy z přihlášky si dobře uschovejte, obsahuje autentizační kód, který budete potřebovat při registraci na výsledkovém portálu žáka (VPŽ).

Společná část maturitní zkoušky

je složena ze 2 předmětů:

 • Český jazyk a literatura – didaktický test
 • Matematika nebo cizí jazyk (Anglický jazyk nebo Německý jazyk) – didaktický test

Didaktické testy

 • 2. května 2024 — Matematika  8:00
 • 2. května 2024 — Anglický jazyk  13:30
 • 3. května 2024 — Český jazyk a literatura 8:00
 • 6. května 2024 — Německý jazyk  13:00

Další informace ke společné části maturity. Na webu Hravě najdete ukázku toho, jak mohou vypadat jednotlivé úlohy maturitní zkoušky i s vysvětlením těchto úloh. Za určitý poplatek si na tomto webu můžete zpřístupnit všechen materiál a získat tak další prostor k přípravě na maturitní zkoušku.

Profilová část maturitní zkoušky

Praktická maturitní zkouška

 • z účetnictví konaná písemnou formou pro třídy HRP4, SCR4, NS2 a DM3

Písemná práce

 • Písemná práce z českého jazyka a literatury
 • Písemná práce z anglického nebo německého jazyka — neplatí pro žáky, kteří zvolili matematiku jako druhý maturitní předmět

Ústní maturitní zkoušky  

 • Český jazyk a literatura – ústní zkouška
 • Anglický/německý jazyk – ústní zkouška — neplatí pro žáky, kteří zvolili matematiku jako druhý maturitní předmět
 • Zkouška z odborných předmětů – zkouška pro třídy SCR4, HRP4, NS2, DM3 – ústní zkouška před zkušební maturitní komisí
 • Zkouška z ekonomických předmětů – ústní zkouška před zkušební maturitní komisí

Okruhy témat ústních zkoušek profilové části maturitní zkoušky

Rozhodnutí o určení profilových zkoušek

  Maturitní témata pro nový školní rok 2023/2024

Maturitní kalendář

K výučnímu listu přidáváme absolventům Europass, což je dokument doplňující osvědčení o středním a středním odborném vzdělání (vysvědčení o závěrečné zkoušce, výuční list, vysvědčení o maturitní zkoušce), který využijete při hledání studia, práce nebo brigády v zahraničí.


Kritéria hodnocení ústních zkoušek profilové části maturitní zkoušky