Podoba maturitních zkoušek

Společná část maturitní zkoušky

je složena ze 2 předmětů:

  • Český jazyk a literatura
  • Matematika nebo cizí jazyk (Anglický jazyk nebo Německý jazyk)

Jarní období 2021 — Přihlášky a výpisy z přihlášek

Způsob přihlašování k maturitní zkoušce:

  • Přihlašování bude probíhat přes třídní učitele.
  • Žáci emailem obdrží vygenerovanou přihlášku, kterou vyplní a předají třídnímu učiteli.
  • Po předání údajů do databáze Certis zástupkyní ředitele žáci obdrží emailem výpis z přihlášky. Překontrolují jeho správnost a stvrdí ji svým podpisem do protokolu. Protokol podepíší u třídního učitele.
  • Ostatní maturanti si přijdou podepsat protokol k zástupkyni ředitelky. Mohou si také protokol vytisknout, podepsat a poslat poštou do školy nebo odevzdat na studijním oddělení do 17. 12. 2020.

Důležité upozornění — Výpisy z přihlášky si dobře uschovejte, obsahuje autentizační kód, který budete potřebovat při registraci na výsledkovém portálu žáka (VPŽ). Registrace bude možná na jaře 2021.

Další informace ke společné části maturity. Na webu Hravě najdete ukázku toho, jak mohou vypadat jednotlivé úlohy maturitní zkoušky i s vysvětlením těchto úloh. Za určitý poplatek si na tomto webu můžete zpřístupnit všechen materiál a získat tak další prostor k přípravě na maturitní zkoušku.

Profilová část maturitní zkoušky

pro třídy SCR4, NS2 a DM3 se skládá ze 2 povinných zkoušek:

  • zkouška z odborných předmětů (formou vypracování maturitní práce a její obhajoby před zkušební komisí)
  • zkouška z ekonomických předmětů (ústní zkouška před zkušební maturitní komisí)

pro třídu HRP4 se skládá ze 2 povinných zkoušek

  • zkouška z odborných předmětů (ústní zkouška před zkušební maturitní komisí)
  • zkouška z ekonomických předmětů (ústní zkouška před zkušební maturitní komisí)

Témata maturitních prací


  Maturitní kalendář