Přihlášky a výpisy z přihlášek

Způsob přihlašování k maturitní zkoušce:

 • Přihlašování bude probíhat přes třídní učitele.
 • Žáci emailem obdrží vygenerovanou přihlášku, kterou vyplní a předají třídnímu učiteli.
 • Uzávěrka podání přihlášky k maturitní zkoušce je pro žáky stanoven na 1. 12. 2022. Žáci s PUP spolu s přihláškou odevzdají i posudek z PPP.
 • Po předání údajů do databáze Certis zástupkyní ředitele žáci obdrží emailem výpis z přihlášky. Překontrolují jeho správnost a stvrdí ji svým podpisem do protokolu. Protokol podepíší u třídního učitele.
 • Ostatní maturanti si přijdou podepsat protokol k zástupkyni ředitelky. Mohou si také protokol vytisknout, podepsat a poslat poštou do školy nebo odevzdat na studijním oddělení.

Důležité upozornění — Výpisy z přihlášky si dobře uschovejte, obsahuje autentizační kód, který budete potřebovat při registraci na výsledkovém portálu žáka (VPŽ).

Společná část maturitní zkoušky

je složena ze 2 předmětů:

 • Český jazyk a literatura – didaktický test
 • Matematika nebo cizí jazyk (Anglický jazyk nebo Německý jazyk) – didaktický test

Didaktické testy se budou konat v období: 2.–6. 5. 2023

Další informace ke společné části maturity. Na webu Hravě najdete ukázku toho, jak mohou vypadat jednotlivé úlohy maturitní zkoušky i s vysvětlením těchto úloh. Za určitý poplatek si na tomto webu můžete zpřístupnit všechen materiál a získat tak další prostor k přípravě na maturitní zkoušku.

Profilová část maturitní zkoušky

Praktická maturitní zkouška

 • z účetnictví konaná písemnou formou pro třídy HRP4, SCR4, NS2 a DM3

Písemná práce

 • Písemná práce z českého jazyka a literatury
 • Písemná práce z anglického nebo německého jazyka — neplatí pro žáky, kteří zvolili matematiku jako druhý maturitní předmět

Ústní maturitní zkoušky  

 • Český jazyk a literatura – ústní zkouška
 • Anglický/německý jazyk – ústní zkouška — neplatí pro žáky, kteří zvolili matematiku jako druhý maturitní předmět
 • Zkouška z odborných předmětů – zkouška pro třídy SCR4, HRP4, NS2, DM3 – ústní zkouška před zkušební maturitní komisí
 • Zkouška z ekonomických předmětů – ústní zkouška před zkušební maturitní komisí

Okruhy témat a kritéria hodnocení ústních zkoušek profilové části maturitní zkoušky

Rozhodnutí o určení profilových zkoušek

  Maturitní kalendář


Didaktické testy SČ MZ: 1.–6. 9. 2022 na spádové škole: Střední zdravotnická škola a VOŠ zdravotnická, Ostrava, p.o. Pozvánky k didaktickým testům si žáci mohou vyzvednout osobně na studijním oddělení v termínu od 19. 8. do 31. 8. 2022. Všem žákům byly pozvánky odeslány elektronicky 18. 8. 2022.

Písemné práce z ČJL:7. 9. 2022 ve 13:00
Písemné práce z AJ
: 8. 9. 2022 ve 13:00

Praktická MZ z EP: 9. 9. 2022 ve 13:00

Ústní část MZ profilové zkoušky:

třída HRP4: 16. 9. 2022, třídy SCR4 a NS2: 19. 9. 2022, 8:00 hodin, učebna č. 16.


K výučnímu listu přidáváme absolventům Europass, což je dokument doplňující osvědčení o středním a středním odborném vzdělání (vysvědčení o závěrečné zkoušce, výuční list, vysvědčení o maturitní zkoušce), který využijete při hledání studia, práce nebo brigády v zahraničí.

  Stahuj a tiskni svůj Europass  Žádost o vydání Europass – dodatku k osvědčení

Co je Europass  dodatek k osvědčení

 • Vztahuje se na kvalifikaci držitele – je tedy totožný pro všechny osoby se stejným oborem vzdělání, neuvádí se na něm jméno držitele, ale kód a název oboru a adresa školy.
 • Uvádí dosaženou úroveň kvalifikace podle Evropského rámce kvalifikací (EQF), která umožňuje porozumět a porovnat dosaženou kvalifikaci s jiným vzdělávacím systémem v Evropě.
 • Je vydáván zdarma v českém a cizím jazyce (angličtině, němčině, francouzštině).