Jarní období 2021 — Přihlášky a výpisy z přihlášek

Způsob přihlašování k maturitní zkoušce:

 • Přihlašování bude probíhat přes třídní učitele.
 • Žáci emailem obdrží vygenerovanou přihlášku, kterou vyplní a předají třídnímu učiteli.
 • Uzávěrka podání přihlášky k maturitní zkoušce je pro žáky stanoven na 1. prosince 2020. Žáci s PUP spolu s přihláškou odevzdají i posudek z PPP.
 • Po předání údajů do databáze Certis zástupkyní ředitele žáci obdrží emailem výpis z přihlášky. Překontrolují jeho správnost a stvrdí ji svým podpisem do protokolu. Protokol podepíší u třídního učitele.
 • Ostatní maturanti si přijdou podepsat protokol k zástupkyni ředitelky. Mohou si také protokol vytisknout, podepsat a poslat poštou do školy nebo odevzdat na studijním oddělení do 17. 12. 2020.

Důležité upozornění — Výpisy z přihlášky si dobře uschovejte, obsahuje autentizační kód, který budete potřebovat při registraci na výsledkovém portálu žáka (VPŽ). Registrace bude možná na jaře 2021.

Společná část maturitní zkoušky

je složena ze 2 předmětů:

 • Český jazyk a literatura – didaktický test
 • Matematika nebo cizí jazyk (Anglický jazyk nebo Německý jazyk) – didaktický test

Didaktické testy se budou konat v období od pondělí 3. května 2021 do pátku 7. května 2021. Časový rozvrh konání zkoušek stanoví MŠMT nejpozději do 15. ledna 2021.

Další informace ke společné části maturity. Na webu Hravě najdete ukázku toho, jak mohou vypadat jednotlivé úlohy maturitní zkoušky i s vysvětlením těchto úloh. Za určitý poplatek si na tomto webu můžete zpřístupnit všechen materiál a získat tak další prostor k přípravě na maturitní zkoušku.

  Maturitní kalendář

Písemné maturitní práce
ČJL — 7. 4. 2021
Cizí jazyk — 8. 4. 2021

Ústní maturitní zkoušky
DM3: 17.–18. 5. 2021
NS2: 19.–20. 5. 2021
HRP4: 21. a 24. 5. 2021
SCR4: 25.–28. 5. 2021

Profilová část maturitní zkoušky

Pro třídy SCR4, NS2 a DM3 se skládá z těchto povinných zkoušek:

 • Český jazyk a literatura – písemná práce a ústní zkouška. Písemná práce trvá 110 minut včetně času na volbu zadání. Rozsah práce je minimálně 250 slov. Žák si volí jedno z 5 zadání.
 • Anglický nebo německý jazyk – písemná práce a ústní zkouška — neplatí pro žáky, kteří zvolili matematiku jako druhý maturitní předmět. Písemné práce z cizího jazyka trvají dohromady 60 minut. Rozsah prací je minimálně 200 slov (krátká písemná práce 70–80 slov, dlouhá písemná práce 130–160 slov). Žáci mají vždy 1 zadání na krátkou a 1 zadání na dlouhou písemnou práci.
 • Zkouška z odborných předmětů (formou vypracování maturitní práce a její obhajoby před zkušební komisí).
 • Zkouška z ekonomických předmětů (ústní zkouška před zkušební maturitní komisí).

Pro třídu HRP4 se skládá z těchto povinných zkoušek:

 • Český jazyk a literatura – písemná práce a ústní zkouška. Písemná práce trvá 110 minut včetně času na volbu zadání. Rozsah práce je minimálně 250 slov. Žák si volí jedno z 5 zadání.
 • Anglický nebo německý jazyk – písemná práce a ústní zkouška — neplatí pro žáky, kteří zvolili matematiku jako druhý maturitní předmět. Písemné práce z cizího jazyka trvají dohromady 60 minut. Rozsah prací je minimálně 200 slov (krátká písemná práce 70–80 slov, dlouhá písemná práce 130–160 slov). Žáci mají vždy 1 zadání na krátkou a 1 zadání na dlouhou písemnou práci.
 • Zkouška z odborných předmětů (ústní zkouška před zkušební maturitní komisí).
 • Zkouška z ekonomických předmětů (ústní zkouška před zkušební maturitní komisí).

Okruhy témat k ústní zkoušce profilové části maturitní zkoušky