Jarní období 2021 — Přihlášky a výpisy z přihlášek

Způsob přihlašování k maturitní zkoušce:

 • Přihlašování bude probíhat přes třídní učitele.
 • Žáci emailem obdrží vygenerovanou přihlášku, kterou vyplní a předají třídnímu učiteli.
 • Uzávěrka podání přihlášky k maturitní zkoušce je pro žáky stanoven na 1. prosince 2020. Žáci s PUP spolu s přihláškou odevzdají i posudek z PPP.
 • Po předání údajů do databáze Certis zástupkyní ředitele žáci obdrží emailem výpis z přihlášky. Překontrolují jeho správnost a stvrdí ji svým podpisem do protokolu. Protokol podepíší u třídního učitele.
 • Ostatní maturanti si přijdou podepsat protokol k zástupkyni ředitelky. Mohou si také protokol vytisknout, podepsat a poslat poštou do školy nebo odevzdat na studijním oddělení do 17. 12. 2020.

Důležité upozornění — Výpisy z přihlášky si dobře uschovejte, obsahuje autentizační kód, který budete potřebovat při registraci na výsledkovém portálu žáka (VPŽ). Registrace bude možná na jaře 2021.

Společná část maturitní zkoušky

je složena ze 2 předmětů:

 • Český jazyk a literatura – didaktický test
 • Matematika nebo cizí jazyk (Anglický jazyk nebo Německý jazyk) – didaktický test

Didaktické testy se budou konat v období od pondělí 24. 5. 2021 do středy 26. 5. 2021

Další informace ke společné části maturity. Na webu Hravě najdete ukázku toho, jak mohou vypadat jednotlivé úlohy maturitní zkoušky i s vysvětlením těchto úloh. Za určitý poplatek si na tomto webu můžete zpřístupnit všechen materiál a získat tak další prostor k přípravě na maturitní zkoušku.

  Maturitní kalendář

Písemné maturitní práce z ČJL a CJ – zrušeny

Didaktické testy – řádný termín

24. 5. 2021 – Matematika, Anglický jazyk

25. 5. 2021 – Český jazyk a literatura

26. 5. 2021 – Německý jazyk

Didaktické testy – mimořádný termín (pro žáky kteří se z důvodu nemoci Covid – 19 nebo z důvodu nařízené karantény spojené s tímto onemocněním, nemohli dostavit k řádnému termínu konání DT)
7. 7. 2021 – Matematika, Anglický jazyk, 8. 7. – Český jazyk a literatura, 9. 7. Německý jazyk

Profilová část maturitní zkoušky

Ústní maturitní zkoušky  

HRP4:  15. 6. 2021

SCR4:   16.–18. 6. 2021

NS2:    21. 6. 2021

DM3:  22. 6. 2021

Ústní zkouška z Českého jazyka a literatury – je dobrovolná, žák se musí přihlásit ředitelce školy do 30. 4. 2021. Odevzdání seznamu literárních děl do 30. 4. 2021.

Ústní zkouška z Anglického nebo Německého jazyka – je dobrovolná, žák se musí přihlásit ředitelce školy do 30. 4. 2021.

Tyto úpravy profilové části maturitní zkoušky se týkají pouze žáků, kteří ukončili studium ve školním roce 2020/2021. Žáci konající zkoušky v náhradním nebo opravném termínu konají ústní zkoušky za běžných podmínek.

Pro třídy SCR4, NS2 a DM3 se skládá z těchto zkoušek:

 • Český jazyk a literatura – ústní zkouška (dobrovolná).
 • Anglický nebo německý jazyk – ústní zkouška (dobrovolná) — neplatí pro žáky, kteří zvolili matematiku jako druhý maturitní předmět.
 • Zkouška z odborných předmětů (formou vypracování maturitní práce a její obhajoby před zkušební komisí).
 • Zkouška z ekonomických předmětů (ústní zkouška před zkušební maturitní komisí).

Pro třídu HRP4 se skládá z těchto zkoušek:

 • Český jazyk a literatura – ústní zkouška (dobrovolná).
 • Anglický nebo německý jazyk – ústní zkouška (dobrovolná) — neplatí pro žáky, kteří zvolili matematiku jako druhý maturitní předmět.
 • Zkouška z odborných předmětů (ústní zkouška před zkušební maturitní komisí).
 • Zkouška z ekonomických předmětů (ústní zkouška před zkušební maturitní komisí).

Okruhy témat k ústní zkoušce profilové části maturitní zkoušky

K výučnímu listu přidáváme absolventům Europass, což je dokument doplňující osvědčení o středním a středním odborném vzdělání (vysvědčení o závěrečné zkoušce, výuční list, vysvědčení o maturitní zkoušce), který využijete při hledání studia, práce nebo brigády v zahraničí.

  Žádost o vydání Europass – dodatku k osvědčení

Co je Europass  dodatek k osvědčení

 • Vztahuje se na kvalifikaci držitele – je tedy totožný pro všechny osoby se stejným oborem vzdělání, neuvádí se na něm jméno držitele, ale kód a název oboru a adresa školy.
 • Uvádí dosaženou úroveň kvalifikace podle Evropského rámce kvalifikací (EQF), která umožňuje porozumět a porovnat dosaženou kvalifikaci s jiným vzdělávacím systémem v Evropě.
 • Je vydáván zdarma v českém a cizím jazyce (angličtině, němčině, francouzštině).