Realizované projekty


2023/2024

  Operační program Spravedlivá transformace

  72 hodin – Zeleň kolem nás

  Zahrada pro všechny

„Moravskoslezský kraj poskytl naší škole příspěvek na realizaci projektu podpory aktivit v oblasti prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro školní rok 2023/2024 – Bezpečná stezka.  Dotační příspěvek bude využit na realizaci adaptačních kurzů a preventivních aktivit pro všechny žáky I. ročníku. Jménem školy děkujeme za poskytnutí tohoto příspěvku“.


2022/2023

  Škola pro udržitelný život

  Face to face

  Národní plán obnovy – doučování žáků školy

  Národní plán obnovy — Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace

  Operační program – Jan Amos Komenský

  OKAP II

2021/2022

  Cesta labyrintem
V době od 1. 9. 2021 do 31. 8. 2022 bude ve škole realizován projekt Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže pro školní rok 2021/2022. Příspěvek na realizaci projektu poskytl Moravskoslezský kraj.

2020/2021

 Svačinku zdravě zvládnu sám hravě

2019/2020

  Podpora kvality vzdělávání v SŠSS II

  72 hodin – pro lidi, přírodu a místo, kde žiješ

  Bez modřin na těle i na duši

2018/2019

  Mladí ladí D-Dur

  Bylinková zahrádka

2017/2018

  Podpora kvality vzdělávání v SŠSS

2016/2017

  Podpora inkluze v Moravskoslezském kraji

2015/2016

  Projekt „Pohyb a strava, to je čistá hlava“

  Projekt OP VK „Praxe po život“

  Projekt „Matematika pro všechny“

2013/2014

  Projekt Active Citizen – „Gastronomem v každém věku“

  Projekt ROP NUTS II Moravskoslezsko „Modernizace, rekonstrukce a výstavba sportovišť vzdělávacích zařízení I“ 

  Projekt OP VK „Inovace a zkvalitnění výuky na SŠSS“ – Projekt Šablony

2012/2013

  Projekt Tváře životního prostředí

  Projekt ROP NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013 „Multifunkční velkoprostorové odborné učebny gastrocentra“ 

  Projekt OP VK „Nové trendy v profesním vzdělávání v oborech elektrotechniky, stavebnictví a gastronomie“

  Projekt OP VK „Vzdělávání pedagogů k realizaci kurikulární reformy“

2011/2012

  Projekt OP VK „Inovace výuky gastronomie“