ISIC průkaz nebo ALIVE průkaz pro stávající žáky školy

 • ISIC průkaz pro žáky denního studia
 • ALIVE průkaz pro žáky dálkového studia
 • informace o průkazech a slevách na https://www.isic.cz/
 • Agendu ISIC na naší škole řeší paní Iveta Šustalová, studijní referentka, email: studijni@ssss.cz. Zde směřujte i případné dotazy.
 • Platba průkazů na pokladně školy v úředních hodinách. V době distanční výuky lze po předchozí domluvě na studijním oddělení individuálně domluvit platbu na účet školy.
  • Prvotní pořízení průkazu stojí 350 Kč
  • Cena prodloužení v dalších letech je pouze 250 Kč
  • V případě ztráty či zničení vystavujeme duplikát za 100 Kč
 • Žák musí mít odevzdat (poslat emailem nebo přes Teams) třídnímu učiteli průkazovou fotografii. Doporučujeme použít digitální fotku portrétového typu, vyfocenou běžným digitálním fotoaparátem nebo mobilem před světlou zdí, (fotografie – rozměr stran alespoň 84 x 108 obrazových bodů, velikost fotografie menší než 130 kB, formátu *.jpg, *.gif, *.png, *.bmp.)
 • Nedílnou součástí tohoto oznámení je dokument „Informační povinnost“ obsahující detaily o pravidlech pro užívání průkazu a zpracování osobních údajů.
 • Vyplněnou žádost můžete zaslat na email studijního oddělení (podpis papírové žádosti držitelem proběhne při převzetí průkazu) nebo odevzdat při platbě na pokladně školy. Hotový průkaz bude studentům vydán ve škole na studijním oddělení.
 • Objednávání průkazů probíhá 1–2 x měsíčně, dle podaných žádostí nebo zaplacených poplatků.