Preventivní antigenní testování a trasování žáků — informace pro žáky a rodiče


  Kalendář školního roku

Událost
od
do
Školní vyučování
01.09.2021
30.06.2022
Podzimní prázdniny
27.10.2021
31.10.2021
Vánoční prázdniny
23.12.2021
02.01.2022
Konec 1. pololetí
31.01.2022
Pololetní prázdniny
04.02.2022
Jarní prázdniny
28.02.2022
06.03.2022
Velikonoční prázdniny
14.04.2022
18.04.2022
Hlavní prázdniny
01.07.2022
31.08.2022

  Seznam tříd a třídních učitelů

ST – sudý týden, LT – lichý týden v teoretické výuce

Třída
Teoretická výuka
Učebna
Třídní učitel
Zastupující třídní učitel
K1
LT
309
Mgr. Ing. Kateřina Salamonová
Ing. Drahomíra Peňázová
Č1
LT
211
Mgr. Monika Sysalová
Mgr. Jan Hruška
KČ1A
ST
111
Mgr. Ilona Černovská
Ing. Pavla Noskievičová
KČ1B
ST
211
Mgr. Zuzana Vandrolová
Mgr. Lubomír Bardaševský
CU1
LT
208
Mgr. Petra Tesková
Mgr. Tereza Tůmová
K2
ST
312
Mgr. Naděžda Rachfalíková
Mgr. Michal Adam
Č2
ST
208
Mgr. Hana Schwarzová
Ing. Felicia Hašková
KČ2A
LT
203
Mgr. Veronika Bajgarová
Ing. Marian Vráblik
KČ2B
LT
312
Mgr. Tereza Tůmová
Mgr. Naděžda Rachfalíková
CU2
LT
321
Mgr. Zuzana Byrtusová
Mgr. Veronika Bajgarová
K3
ST
309
Mgr. Lubomír Bardaševský
Mgr. Petra Tesková
Č3
ST
303
Mgr. Zuzana Grossová
Mgr. Jolana Orlíková
KČ3A
LT
303
Mgr. Jana Vyskočilová
Mgr. Zuzana Grossová
KČ3B
LT
111
Mgr. Jolana Orlíková
Mgr. Pavlína Mušálková
CU3
ST
321
Mgr. Jarmila Hartmanová
Mgr. Ing. Kateřina Salamonová
HRP1
ST, LT
214
Mgr. Pavlína Mušálková
Mgr. Simona Kahánková
HRP2
ST, LT
113
Mgr. Michal Adam
Mgr. Monika Sysalová
HRP3
ST, LT
108
Mgr. Petra Radková
Mgr. Marcela Dunkerová
HRP4
ST, LT
104
Mgr. Dagmar Bartoníková
Mgr. Pavel Viskup
SCR1
ST, LT
107
Mgr. Zuzana Šlofarová
Ing. Veronika Kristiníková
SCR2
ST, LT
110
Ing. Felicia Hašková
Mgr. Hana Schwarzová
SCR3
ST, LT
304
Ing. Pavla Noskievičová
Mgr. Ilona Černovská
SCR4
ST, LT
311
Ing. Drahomíra Peňázová
Mgr. Hana Strádalová
NS1
ST, LT
314
Ing. Veronika Kristiníková
Mgr. Zuzana Šlofarová
NS2
ST, LT
302
Ing. Ivana Uherková
Ing. Dagmar Žáčková
D1
úterý
251
Mgr. Pavel Viskup
Mgr. Dagmar Bartoníková
D2
středa
251
Ing. Marian Vráblik
Mgr. Jana Vyskočilová
D3
čtvrtek
251
Mgr. Hana Strádalová
Mgr. Zuzana Vandrolová
DM1
úterý
250
Ing. Dagmar Žáčková
Ing. Ivana Uherková
DM2
středa
250
Mgr. Marcela Dunkerová
Mgr. Petra Radková
DM3
čtvrtek
250
Mgr. Jan Hruška
Mgr. Jarmila Hartmanová

  Dálkové studium

Studenti prvních ročníků přinesou na první konzultace rodný list. Studenti DM1 dodají výuční list oboru K, Č, KČ. Studenti D1 vysvědčení ze závěrečného roku ZŠ.

Začátek konzultací v novém školním roce (první konzultace v 8:00).

Třída
Učebna
začátek konzultací
Třídní učitel
D1
251
úterý 1. února 2022
Mgr. Pavel Viskup
D2
251
středa 2. září 2022
Ing. Marian Vráblik
D3
251
čtvrtek 3. září 2022
Mgr. Hana Strádalová
DM1
250
úterý 1. září 2022
Ing. Dagmar Žáčková
DM2
250
středa 2. září 2022
Mgr. Marcela Dunkerová
DM3
250
 čtvrtek 3. září 2022
Mgr. Jan Hruška

Počty konzultací v jednotlivých předmětech v dálkovém studiu

Kuchař – Číšník
— obor s výučním listem 

Vyučovací předmět
I. ročník
II. ročník
III. ročník
Český jazyk a literatura
20
20
15
Hlavní cizí jazyk
20
20
20
2. cizí jazyk
10
10
10
Občanský základ
10
10
10
Základy přírodních věd
10
10
10
Matematika
10
10
15
Informatika
10
10
10
Ekonomika
10
20
X
Základy podnikání
X
X
20
Potraviny a výživa
10
10
10
Technologie K
20
20
30
Technologie Č
20
20
10
Stolničení Č
20
20
30
Stolničení K
20
20
10
Komunikace ve službách
10
10
X
Odborný výcvik
40
40
40

Management v gastronomii
— obor s maturitou 

Vyučovací předmět
I. ročník
II. ročník
III. ročník
Český jazyk a literatura
30
30
30
Hlavní cizí jazyk
30
30
30
2. cizí jazyk
10
10
10
Společenskovědní základ
10
10
10
Právní nauka
x
x
15
Matematika
30
30
30
Ekonomika a marketing
30
30
20
Informatika
10
10
10
Ubytovací a stravovací provoz
20
20
20
Účetnictví
20
20
15
Učební praxe
15
15
15

  Zvonění v teoretické výuce

HODINA
začátek
konec
1.
8:00
8:45
2.
8:50
9:35
3.
9:55
10:40
4.
10:50
11:35
5.
11:45
12:30
6.
12:40
13:25
7.
13:30
14:15
8.
14:30
15:15
9.
15:20
16:05
10.
16:10
16:55