Kalendář školního roku

Událost
od
do
Školní vyučování
02.09.2019
30.06.2020
Podzimní prázdniny
28.10.2019
30.10.2019
Vánoční prázdniny
21.12.2019
05.01.2020
Konec 1. pololetí
30.01.2020
Pololetní prázdniny
31.01.2020
31.01.2020
Jarní prázdniny
10.02.2020
16.02.2020
Velikonoční prázdniny
09.04.2020
13.04.2020
Hlavní prázdniny
01.07.2020
31.08.2020

Úprava rozsahu odborné praxe ve školním roce 2019/2020

V souvislosti s krizovými opatřeními vlády ČR k řešení koronavirové pandemie upravuji rozsah odborné praxe žáků oborů vzdělání 65-42-M/02 Cestovní ruch, 65-41-L/01 Gastronomie a 65-41-L/51 Gastronomie ve školním roce 2019/2020, s případným přesahem do školního roku 2020/2021 takto:

* Žáci, kteří nemají splněnou průběžnou OP, ji dokončí v období hlavních školních prázdnin nad rozsah 5 dnů stanovených pro souvislou OP.

** Žáci, kteří nemají splněnu průběžnou OP ani v upraveném rozsahu, ji vykonají ve  školním roce 2020/2021.

Mgr. Ivana Matulová v. r., ředitelka školy, V Ostravě-Hrabůvce, dne 5. 5. 2020

  Seznam tříd a třídních učitelů

ST – sudý týden, LT – lichý týden v teoretické výuce

třída
výuka
učebna
třídní učitel
zastupující učitel
K1
LT
110
Mgr. Lubomír Bardaševský
Mgr. Jolana Orlíková
Č1
LT
312
Mgr. Zuzana Grossová
Mgr. Petra Tesková
KČ1A
ST
321
Mgr. Jana Vyskočilová
Mgr. Zuzana Grossová
KČ1B
ST
110
Mgr. Jolana Orlíková
 Mgr. Lubomír Bardaševský
CU1
LT
321
Mgr. Jarmila Hartmanová
Mgr. Ing. Kateřina Salamonová
K2
ST
211
Mgr. Petra Tesková
Mgr. Jan Hruška
Č2
ST
309
Ing. Veronika Kristiníková
Mgr. Zuzana Šlofarová
KČ2A
LT
309
Mgr. Pavlína Mušálková
Mgr. Zuzana Vandrolová
KČ2B
LT
211
Mgr. Zuzana Šlofarová
Ing. Dagmar Žáčková
CU2
ST
312
Mgr. Ing. Kateřina Salamonová
Ing. Drahomíra Peňázová
K3
ST
303
Mgr. Marcela Dunkerová
Mgr. Petra Radková
Č3
ST
208
Mgr. Hana Schwarzová
Ing. Felicia Hašková
KČ3
LT
208
Ing. Felicia Hašková
Mgr. Hana Schwarzová
CU3
LT
303
Ing. Ivana Uherková
Bc. Kamila Fukanová
HRP1
ST, LT
104
Mgr. Petra Radková
Mgr. Marcela Dunkerová
HRP2
ST, LT
214
Mgr. Dagmar Bartoníková
Mgr. Pavel Viskup
HRP3
ST, LT
111
Mgr. Monika Sysalová
Ing. Marian Vráblik
HRP4
ST, LT
103
Mgr. Zuzana Byrtusová
Mgr. Veronika Bajgarová
SCR1
ST, LT
314
Ing. Pavla Noskievičová
Mgr. Ilona Černovská
SCR2
ST, LT
311
Ing. Drahomíra Peňázová
Ing. Veronika Kristiníková
SCR3
ST, LT
304
Ing. Dagmar Žáčková
Ing. Ivana Uherková
SCR4
ST, LT
107
Mgr. Veronika Bajgarová
Mgr. Zuzana Byrtusová
NS1
ST, LT
108
Mgr. Ilona Černovská
Ing. Pavla Noskievičová
NS2
ST, LT
302
Ing. Marian Vráblik
Mgr. Jana Vyskočilová
D1
úterý
250
Mgr. Hana Strádalová
Mgr. Jarmila Hartmanová
D2
středa
250
Mgr. Zuzana Vandrolová
Mgr. Pavlína Mušálková
D3
čtvrtek
250
Mgr. Pavel Viskup
Mgr. Dagmar Bartoníková
DM1
úterý
251
Mgr. Jan Hruška
Mgr. Hana Strádalová
DM2
středa
251
Ing. Pavla Noskievičová
Mgr. Jitka Dvořáková
DM3
čtvrtek
251
Mgr. Jitka Dvořáková
Mgr. Monika Sysalová

  Dálkové studium

Studenti prvních ročníků přinesou na první konzultace rodný list. Studenti DM1 dodají výuční list oboru K, Č, KČ. Studenti D1 vysvědčení ze závěrečného roku ZŠ.

Začátek konzultací v novém školním roce 2019/20 (první konzultace v 8:00).

Třída
Výuka
Začátek konzultací
Učebna
Třídní učitel
Zastupující třídní učitel
D1
úterý
10.09.2019
250
Mgr. Hana Strádalová
Mgr. Jarmila Hartmanová
D2
středa
11.09.2019
250
Mgr. Zuzana Vandrolová
Mgr. Pavlína Mušálková
D3
čtvrtek
12.09.2019
250
Mgr. Pavel Viskup
Mgr. Dagmar Bartoníková
DM1
úterý
10.09.2019
251
Ing. Ivana Uherková
Mgr. Hana Strádalová
DM2
středa
11.09.2019
251
Ing. Pavla Noskievičová
Mgr. Jitka Dvořáková
DM3
čtvrtek
05.09.2019
251
Mgr. Jitka Dvořáková
Mgr. Monika Sysalová

Počty konzultací v jednotlivých předmětech v dálkovém studiu

Kuchař – Číšník
— obor s výučním listem 

Počet konzultací v jednotlivých ročnících

Vyučovací předmět
I. ročník
II. ročník
III. ročník
Český jazyk a literatura
20
20
15
Hlavní cizí jazyk
20
20
20
2. cizí jazyk
10
10
10
Občanský základ
10
10
10
Základy přírodních věd
10
10
10
Matematika
10
10
15
Informatika
10
10
10
Ekonomika
10
10
10
Základy podnikání
x
10
10
Potraviny a výživa
10
10
10
Technologie
20
20
10
Stolničení
20
20
30
Komunikace ve službách
10
10
X
Odborný výcvik
40
40
40

Management v gastronomii
— obor s maturitou 

Vyučovací předmět
I. ročník
II. ročník
III. ročník
Český jazyk a literatura
30
30
30
Hlavní cizí jazyk
30
30
30
2. cizí jazyk
10
10
10
Společenskovědní základ
10
10
10
Právní nauka
x
x
15
Matematika
30
30
30
Ekonomika a marketing
30
30
20
Informatika
10
10
10
Ubytovací a stravovací provoz
20
20
20
Účetnictví
20
20
15
Učební praxe
15
15
15

  Zvonění v teoretické výuce

HODINA
začátek
konec
1.
8:00
8:45
2.
8:50
9:35
3.
9:55
10:40
4.
10:50
11:35
5.
11:45
12:30
6.
12:40
13:25
7.
13:30
14:15
8.
14:30
15:15
9.
15:20
16:05
10.
16:10
16:55