Kalendář školního roku

Událost
od
do
Školní vyučování
01.09.2022
30.06.2023
Podzimní prázdniny
26.10.2022
30.10.2022
Vánoční prázdniny
23.12.2022
02.01.2023
Konec 1. pololetí – vysvědčení
31.01.2023
Pololetní prázdniny
03.02.2023
Jarní prázdniny
06.03.2023
12.03.2023
Velikonoční prázdniny
06.04.2023
10.04.2023
Hlavní prázdniny
01.07.2023
03.09.2023

  Seznam tříd a třídních učitelů

ST – sudý týden, LT – lichý týden v teoretické výuce

Třída
Výuka
Učebna
Třídní učitel
Zastupující třídní učitel
K1
LT
111
Mgr. Lubomír Bardaševský
Ing. Marian Vráblik
Č1
LT
214
Mgr. Dagmar Bartoníková
Mgr. Monika Sysalová
KČ1A
ST
211
Mgr. Zuzana Vandrolová
Mgr. Simona Kahánková
KČ1B
ST
111
Mgr. Jolana Orlíková
Ing. Pavla Noskievičová
CU1
LT
211
Mgr. Simona Kahánková
Mgr. Zuzana Vandrolová
K2
ST
309
Mgr. Ing. Kateřina Salamonová
Ing. Drahomíra Peňázová
Č2
ST
214
Mgr. Monika Sysalová
Mgr. Pavlína Mušálková
KČ2
LT
113
Mgr. Ilona Černovská
Mgr. Naděžda Rachfalíková
CU2
LT
321
Mgr. Petra Tesková
Mgr. Tereza Tůmová
K3
ST
312
Mgr. Naděžda Rachfalíková
Mgr. Michal Adam
Č3
ST
208
Mgr. Hana Schwarzová
Ing. Felicia Hašková
KČ3
LT
208
Mgr. Tereza Tůmová
Mgr. Ing. Kateřina Salamonová
CU3
ST
321
Mgr. Zuzana Byrtus
Mgr. Veronika Bajgarová
HRP1
ST, LT
314
Mgr. Zuzana Grossová
Mgr. Jarmila Hartmanová
HRP2
ST, LT
108
Mgr. Pavlína Mušálková
Mgr. Jolana Orlíková
HRP3
ST, LT
203
Mgr. Michal Adam
Mgr. Pavel Viskup
HRP4
ST, LT
103
Mgr. Petra Radková
Mgr. Marcela Dunkerová
SCR1
ST, LT
104
Mgr. Veronika Bajgarová
Mgr. Zuzana Byrtus
SCR2
ST, LT
107
Mgr. Zuzana Šlofarová
Ing. Veronika Kristiníková
SCR3
ST, LT
110
Ing. Felicia Hašková
Mgr. Hana Schwarzová
SCR4
ST, LT
304
Ing. Pavla Noskievičová
Mgr. Ilona Černovská
NS1
ST, LT
311
Mgr. Jarmila Hartmanová
Mgr. Zuzana Grossová
NS2
ST, LT
302
Ing. Veronika Kristiníková
Mg. Zuzana Šlofarová
D1
úterý
251
Ing. Drahomíra Peňázová
Mgr. Petra Tesková
D2
středa
251
Mgr. Pavel Viskup
Mgr. Dagmar Bartoníková
D3
čtvrtek
251
Ing. Marian Vráblik
Mgr. Jana Vyskočilová
DM1
úterý
250
Ing. Ivana Uherková
Ing. Dagmar Žáčková
DM2
středa
250
Ing. Dagmar Žáčková
Ing. Ivana Uherková
DM3
čtvrtek
250
Mgr. Marcela Dunkerová
Mgr. Petra Radková

  Dálkové studium

Studenti prvních ročníků přinesou na první konzultace rodný list. Studenti DM1 dodají výuční list oboru K, Č, KČ. Studenti D1 vysvědčení ze závěrečného roku ZŠ.

Začátek konzultací v novém školním roce (první konzultace v 8:00).

Třída
Učebna
začátek konzultací
Třídní učitel
D1
251
úterý 7. února 2023
Ing. Drahomíra Peňázová
D2
251
středa 1. února 2023
Mgr. Pavel Viskup
D3
251
čtvrtek 2. února 2023
Ing. Marian Vráblik
DM1
250
úterý 7. února 2023
Ing. Ivana Uherková
DM2
250
středa 1. února 2023
Ing. Dagmar Žáčková
DM3
250
čtvrtek 2. února 2023
Mgr. Marcela Dunkerová

Počty konzultací v jednotlivých předmětech v dálkovém studiu

Kuchař – Číšník
— obor s výučním listem 

Vyučovací předmět
I. ročník
II. ročník
III. ročník
Český jazyk a literatura
20
20
15
Hlavní cizí jazyk
20
20
20
2. cizí jazyk
10
10
10
Občanský základ
10
10
10
Základy přírodních věd
10
10
10
Matematika
10
10
15
Informatika
10
10
10
Ekonomika
10
20
X
Základy podnikání
X
X
20
Potraviny a výživa
10
10
10
Technologie K
20
20
30
Technologie Č
20
20
10
Stolničení Č
20
20
30
Stolničení K
20
20
10
Komunikace ve službách
10
10
X
Odborný výcvik
40
40
40

Podnikání
— obor s maturitou 

Vyučovací předmět
I. ročník
II. ročník
III. ročník
Český jazyk a literatura
30
30
30
Anglický jazyk
30
30
30
Německý jazyk
10
10
10
Společenskovědní základ
10
10
10
Matematika
25
25
25
Ekonomika
25
25
25
Účetnictví a daně
30
30
30
Právo
10
10
15
Management a marketing
10
10
15
Písemná komunikace
15
Aplikovaná psychologie
15
Fiktivní firma
15
15
15

  Zvonění v teoretické výuce

HODINA
začátek
konec
1.
8:00
8:45
2.
8:50
9:35
3.
9:55
10:40
4.
10:50
11:35
5.
11:45
12:30
6.
12:40
13:25
7.
13:30
14:15
8.
14:45
15:30
9.
15:35
16:20
10.
16:25
17:10