Školní parlament je skupina volených žáků školy, kteří se snaží pod vedením koordinátora změnit školu tak, aby se v ní všichni cítili lépe.

  Co dělá školní parlament?

  • přináší připomínky a náměty ze tříd, informuje třídy o dění ve škole
  • komunikuje s vedením školy a učiteli
  • interně prochází nezbytnými parlamentními aktivitami – volby, rozdělení rolí, formulace pravidel, propagace činnosti, reflexe

  V čem je parlament prospěšný?

  • učí žáky odpovědnosti za svou práci a za své chování
  • podporuje partnerskou komunikaci mezi žáky a učiteli založenou na vzájemné důvěře
  • vychovává žáky k demokracii

Jednání zástupců školního parlamentu s ředitelkou školy