Informace o zpracování a ochraně osobních údajů

Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace, se sídlem Krakovská 1095/33, Ostrava-Hrabůvka, IČO: 00577260 jako správce osobních údajů (dále jen „správce“) v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“), informuje o základních zásadách a principech na základě kterých zpracovává osobní údaje.

Informace o zpracování osobních údajů

Detailní informace o době zpracování osobních údajů

Osobní údaje Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace zpracovává pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování.

Pokud Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace zpracovává vaše osobní údaje, máte právo:

  • požadovat od Střední školy společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, příspěvkové organizace informaci o zpracování vašich osobních údajů;
  • požadovat umožnění přístupu k vašim osobním údajům zpracovávaným Střední školou společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, příspěvkovou organizací;
  • požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že vaše osobní údaje zpracovávané Střední školou společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, příspěvkovou organizací jsou nepřesné);
  • požadovat vymazání vašich osobních údajů zpracovávaných Střední školou společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, příspěvkovou organizací, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování v souladu s příslušným právním základem pro zpracování osobních údajů;
  • vznést námitku proti zpracování osobních údajů Střední školou společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, příspěvkovou organizací;
  • požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste poskytl (poskytla) Střední škole společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, příspěvkové organizaci;
  • podat stížnost dozorovému orgánu.

Pokud je zpracování vašich osobních údajů podmíněno vašim předchozím souhlasem se zpracováním, máte právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Svá práva vůči Střední škole společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, příspěvkové organizaci uplatňujte cestou pověřence pro ochranu osobních údajů. Pověřenec pro ochranu osobních údajů pro Střední školu společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace:

Moore Advisory CZ s.r.o.se sídlem: Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8IČO: 09692142datová schránka: q4hs4wukontaktní osoba: Ing. Petr Štětkae-mail: petr.stetka@moore-czech.cztel.: 734 647 701