Můžeš podnikat?

SŠSSAkce školy

Seminář „Můžeš podnikat?“ otevřel nový pohled na podnikání pro naše talentované studenty! 🌐💼 Úspěšní podnikatelé z různých odvětví nabídli cenné poznatky a inspiraci. Studenti získali nástroje pro úspěšné podnikání, včetně motivace, praktických rad a příležitostí pro budování sítě kontaktů. Seminář nebyl jenom setkáním, ale začátkem nové etapy pro naše ambiciózní studenty. 🚀🎓