Okolo Frýdku cestička …

SŠSSAkce školy

frýdek místek

Dne 22. 6. 2022 se třída SCR1 vydala na exkurzi do Frýdku-Místku. Z nádraží jsme šli pěšky k dominantě města Frýdku-Místku pod beskydskými horami – na frýdecký zámek. Zámek byl vystavěn mezi léty 1327–1339 jako gotický hrad na vysokém ostrohu nad řekou Ostravicí. Dnes je sídlem Muzea Beskyd. Nejprve jsme navštívili zámecké sklepení, kde jsme se stali učedníky hraběcího herolda poloviny 17. století Mgr. Marka Weissbroda. Tento lektor a historik v dobovém oděvu nám připravil zážitkovou lekci „Heroldovi učedníci umění erbovního“. Přímo v jeho dílně nás zasvětil do pravidel tvorby šlechtických erbů, vysvětlil nám znaky majitelů frýdeckého panství a svůj výklad okořenil vyprávěním erbovních pověstí. Na závěr lekce jsme si v roli uměleckých tovaryšů navrhli a nakreslili své vlastní erby.

Poté jsme se z chladného podzemí přesunuli ven a exkurzi jsme si zpestřili populární poznávací hrou Questing neboli hledačkou. Obdrželi jsme veršovaný pracovní list „Okolo frýdeckého zámku cestička“. Plnění úkolů z pracovního listu bylo podmíněno poznáváním Zámeckého parku, parku Jižní svahy a parku Pod Zámkem. Na trase dlouhé 2 km jsme si všímali zajímavostí a hledali odpovědi na otázky. Bylo potřeba vyřešit 15 úkolů, abychom vyluštili tajenku a získali poklad.

Po této příjemné a poučné aktivitě jsme se přesunuli zpět do frýdeckého zámku za kouzlem tradic, historie, umění a přírody. Prohlédli jsme si expozici Beskydy – příroda a lidé, která ve 13 místnostech a s 800 sbírkovými předměty dokumentuje historii a současnost lidí tamního regionu, přírody a lidské činnosti a poskytuje ucelený obraz o životě v Beskydech. Díky interaktivním prvkům jsme mohli rozeznávat zvuky zvířat, dozvěděli jsme se spoustu zajímavých informací z frýdeckomístecké a beskydské historie, etnografie, botaniky, zoologie, mineralogie a dalších oborů, které dohromady utvářejí celkovou mozaiku Beskyd. O způsobech zábavy a využití volného času od poloviny 19. století jsme se dozvěděli z řady originálních přístrojů, hracích skříní a dalších předmětů.