Podnikavost, iniciativa, kreativita

SŠSSAkce školy

21. 9. 2023 jsme absolvovali Workshop k rozvoji kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě. Pořádal to Impact Hub v Ostravě. V rámci předmětu fiktivní firma se studenti oboru Podnikání zúčastnili této akce, aby získali podněty, nápady a cenné rady pro rozvoj podnikání.