Rozhodovali jsme o Evropě

SŠSSAkce školy

rozhoduj o evropě

Třída NS2 a 10 žáků ze SCR3 se v úterý 27. 9. 2022 zúčastnila na Krajském úřadě v Ostravě regionálního semináře „Rozhoduj o Evropě – Staň se na den tvůrcem evropské politiky“. Byl to interaktivní seminář, který simuluje zasedání institucí Evropské unie, kde si žáci vyzkoušeli roli poslanců Evropského parlamentu a ministrů Rady EU. Někteří jednali jako ministři v Radě EU za předem danou zemi. Zúčastnili se jednání parlamentu, poznali, co je jednací řád, zažili, jak probíhá diskuse o jednotlivých bodech návrhu nařízení, hlasovali o pozměňovacích návrzích. Podíleli se na návrhu nařízení Evropského parlamentu a rady o transparentnosti a cílení politické reklamy.

Akci pořádala nezisková organizace EUTIS, o.p.s., která se zabývá – prohlubováním povědomí a znalosti široké veřejnosti o Evropské unii.