S penězi to umíme

SŠSSAkce školy

studenti

Hra „Finanční svoboda“ studentům nabídla jedinečný pohled na svět financí, ať už šlo o rizika spojená s investicemi, nebo o důležitost plánování a hospodaření s financemi v každodenním životě. Tato zážitková metoda výuky pomáhala studentům lépe porozumět fungování ekonomiky a získat praktické dovednosti, které jsou klíčové pro jejich budoucí finanční úspěch.