Školní kolo soutěže Mladý průvodce

SŠSSAkce školy

Ve středu 17. ledna 2024 se 6 studentů z 1. až 2. ročníku oboru Služby cestovního ruchu zúčastnilo školního kola soutěže Mladý průvodce. Tématem letošního ročníku je významná kulturní událost – 200 let od narození Bedřicha Smetany. Úkolem soutěžních družstev bylo vytvořit prezentaci atraktivního zájezdu na dané téma a poutavě ji doprovodit komentářem v českém i anglickém jazyce. Všechna družstva se zhostila úkolu na výbornou, a tak po dlouhém zvažování dospěla hodnotící komise k následujícím výsledkům:

  1. místo – Natálie Němcová a Samuel Benefi (SCR2)
  2. místo – Kateřina Slaninová a Michaela Petroušová (SCR2)
  3. místo – Samanta Vanesa Kandráčová a David Heinz (SCR1)

Všem studentům děkujeme za účast a soutěžícím na 1. a 2. místě přejeme hodně úspěchů v dalším mezinárodním kole.